editie 49 / februari 2017

Mededelingen van het Lira-bestuur

Mededelingen van het Lira-bestuur

Opvolging voorzitter

Op 17 december 2016 hield Lira een extra vergadering van aangeslotenen in de Rode Hoed om te besluiten over een nieuwe voorzitter. Er was maar één kandidaat: Felix Rottenberg. Hij had de onverdeelde steun van het zittende bestuur. Omdat er binnen de voorgeschreven termijn geen tegenkandidaten waren voorgedragen, stond aan het begin van de extra vergadering al vast dat hij de vorige voorzitter Kees Holierhoek die na dertig jaar zijn terugtreden per einde van het jaar 2016 had aangekondigd, op zou volgen.

 

Nieuwe samenstelling bestuur

Vanaf 1 januari 2017 is het nieuwe bestuur van de Stichting Lira (en daarmee tegelijk van de Stichting Lirafonds) als volgt samengesteld:

Felix Rottenberg, onafhankelijke zetel, voorzitter
Kees Schaepman, zetel van de NVJ, vicevoorzitter
Robert Alberdingk Thijm, zetel Netwerk Scenarioschrijvers/Auteursbond, secretaris
Rien Verhoef, onafhankelijke zetel, penningmeester
Mw. Sophie Kassies, zetel van de Auteursbond, lid
Mw. Manon Smits, zetel van de Auteursbond, lid
Tsead Bruinja, zetel van de Auteursbond, lid
Atte Roskam, zetel van de Auteursbond, lid

KH