informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 49 / februari 2017

Een afscheidswoord van de voorzitter

Het is wellicht geen slecht gekozen moment om als voorzitter van Lira terug te treden, juist nu het erop lijkt dat er in het jaar 2017 vrij veel geld op auteurs neer lijkt te gaan dalen. Ongetwijfeld wordt mijn waarneming van dat financiële gebeuren positief gekleurd door de bestuurlijke positie die ik nog tot 1 januari 2017 bekleedde, een voorzitter heeft immers al gauw de neiging resultaten positiever neer te zetten dan ze zijn, maar ook de naakte cijfers wijzen uit dat zeker het onmiddellijke financiële perspectief voor Lira gunstig is.

Informatieavond Audiovisueel

Op maandagavond 14 november 2016 organiseerde Lira in samenwerking met het Netwerk Scenarioschrijvers een informatieavond in de Krakeling in Amsterdam over de incasso en verdeling van de vergoedingen voor audiovisuele makers. Hadassah de Boer trad op als presentator die avond en er was grote interesse voor een update over alle audiovisuele aangelegenheden.

Recente en komende rechtspraak

Lira-kabel/RODAP: principiële bodemprocedure

Op maandag 25 april 2016 vond bij het Amsterdamse Gerechtshof het pleidooi plaats in de procedure tussen Lira en de kabelbedrijven ZIGGO en Zeelandnet over de betaling van kabelgelden voor de door Lira vertegenwoordigde schrijvers.

Modernisering Europees auteursrecht

De Ministeries van Veiligheid en Justitie, OC&W en Economische Zaken hebben een internetconsultatie uitgeschreven naar aanleiding van de plannen tot modernisering van het Auteursrecht van de Europese Commissie. De Europese Commissie zoekt in haar voorstellen naar manieren om auteursrechtelijk beschermde werken grensoverschrijdend online toegankelijk te maken, met name films en tv-series en radioprogramma’s. Ook voor het gebruik van digitaal materiaal door onderwijs- en cultureel erfgoedinstellingen is aandacht en daarnaast wordt een kader geschetst voor de onderhandelingen tussen auteurs en hun opdrachtgevers – maar ook tussen rechthebbenden en exploitanten.

Mededelingen van het Lira-bestuur

– Opvolging voorzitter

– Nieuwe samenstelling bestuur

Agenda

Repartitienieuws

Lirafonds: socugelden

De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) int en verdeelt voor auteurs en journalisten bestemde kabelgelden, thuiskopievergoedingen, leenrechtgelden, reprorechtgelden en andere soorten auteursrechtelijke gelden.

Taalunie Toneelschrijfprijs 2016

‘Als je in het buitenland bent, hoef je er niet voor terug te komen, hoor,’ was de laureaat van de Taalunie Toneelschrijfprijs 2016 gezegd, toen ze in haar Spaanse dorp het telefoontje kreeg dat ze genomineerd was. Een dankwoord heeft Magne van den Berg dus niet voorbereid. Immers, als ze er niet voor terug hoefde te komen, was duidelijk dat een van de andere genomineerden de prijs zou krijgen.

10 jaar Vertalersvakschool Amsterdam

In januari 2007 ging de Vertalersvakschool van start met een pilot, in september van dat jaar gevolgd door de aanvang van de 2-jarige opleiding. Inmiddels tooit ze zich met de toevoeging ‘academie voor literair vertalen’, dus over doelstelling en doelgroep kan geen misverstand meer bestaan: de school biedt cursussen en opleidingen literair vertalen. Ten tijde van de oprichting was dit om een duidelijke lacune te dichten, maar de laatste jaren – misschien óók wel aangemoedigd door de Vertalersvakschool – is het aanbod aan academische vertaalopleidingen weer toegenomen.

Turkse pizza met WC-ontstopper. Over de Conferentie van Maastricht 2016

De Stichting Dramaastricht is een organisatie die al jaren in Maastricht ontmoetingen organiseert tussen Nederlandse en Vlaamse schrijvers op het gebied van theater, film en televisie. De organisatie wordt daarbij financieel ondersteund door Lira en de Vlaamse rechtenorganisaties Sabam en deAuteurs. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november volgden Nederlandse en Vlaamse schrijvers en studenten masterclasses en lezingen, dit maal onder de vlag 'Zonder Shakespeare geen Netflix'.

Europese Literatuurprijs 2016

In aanwezigheid van een kleine 100 belangstellenden werd op 3 september tijdens Manuscripta in de Amsterdamse Tolhuistuin voor de 6e maal de Europese Literatuurprijs uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar de Italiaanse auteur Sandro Veronesi en zijn vertaler Rob Gerritsen, voor het boek Zeldzame aarden (Terra rare).

Hoe kom ik aan hulp en advies?

Bestuur en bureau van de Stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Colofon

Het Lira Bulletin is een uitgave van de Stichting Lira en wordt sinds nummer 34 (mei 2011) digitaal verspreid onder aangeslotenen en relaties van de Stichting Lira, ook onder de ontvangers van een leenvergoeding, waarvan de verdeling jaarlijks door Lira wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Leenrecht. Wie dit Bulletin ontvangt, is daarmee niet automatisch bij Lira aangesloten. Aansluiting komt pas tot stand via een handtekening op een zogenoemd aansluitingscontract waarin de auteur bepaalde rechten zoals kabelrechten aan de Stichting Lira in beheer toevertrouwt. Aansluiting bij Lira is kosteloos.