editie 25 / april 2008

Waar denken we over?

Het bestuur en bureau van Lira denken over:

- de vraag hoe groot de behoefte zou zijn aan een online depot voor teksten: een auteur meldt via internet een bepaalde tekst aan en krijgt vervolgens een unieke code en een datumstempel retour. Mocht er ooit inbreuk of plagiaat op de tekst plaatsvinden, dan is in Lira’s database een rechtsgeldig bewijs aanwezig over wie de tekst wanneer heeft geregistreerd.

- de vraag of Lira-aangeslotenen behoefte zouden hebben om hun werk online te backuppen bij Lira, waardoor rampen met de PC niet de fatale gevolgen met zich mee zouden hoeven te brengen die ze thans soms hebben?

- de vraag of aangesloten auteurs behoefte zouden hebben aan een geautomatiseerde speurtocht naar plagiaat op internet met specifieke software, zoals die op universiteiten en hogescholen al bijna gemeengoed is geworden ter controle op plagiaat in scripties en dergelijke?

SvR/KH