editie 25 / april 2008

Berichten en adviezen van het bureau

Hulp bij inbreuk op internet

Wordt uw werk zonder uw toestemming op het internet verspreid en heeft u Lira voor online verspreiding gemachtigd? Dan is er een mogelijkheid een beroep op Lira te doen. Lira zal dan afhankelijk van de mogelijkheden voor u optreden om de inbreuk te doen staken en de inbreukmakers te (doen) beboeten.

De aanpak die wij hanteren verschilt naar gelang de aard, de ernst en de schaal van de inbreuk. Bij amateurs zal vaak een boze brief van een van onze juristen volstaan. Bij grootschalige illegale verspreiding, of als er commerciële belangen met de inbreuk gemoeid zijn, zullen wij een hardere lijn kiezen en een schadeclaim voor u indienen.

Wilt u meer informatie over deze nieuwe dienstverlening van Lira, of wilt u ons inschakelen om een inbreuk te beëindigen, neem dan contact op met Dorothée Albers via: dorothee.albers@cedar.nl.

SvR

Nieuwe StOL-tarieven voor het jaar 2008

In maart 2008 zijn tijdens een vergadering van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen nieuwe basistarieven per uitlening vastgesteld. In de loop van het jaar 2008 zullen die bij openbare bibliotheken gefactureerd worden over uitleningen die in 2007 hebben plaatsgevonden. In de bepaling van wat er aan een auteur per uitlening wordt uitgekeerd speelt, als het om uitleningen van boeken gaat (zie het tarief hieronder achter geschriften), ook de officiële verkoopprijs van het boek een rol.

Tarieven per 1-1-2008 in euro’s per uitlening:

geschriften:      0,1162
luisterboeken: 0,1500
audio niet-hit: 0,2716
audio hit:         1,0860
video niet-hit: 0,2716
video hit:         1,0860
multimedia:       0,4927
complete muziekwerken: 4,5000

KH