editie 25 / april 2008

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

Nieuwswaarde en Lira


Het jaar 2008 wordt een beslissend jaar voor de samenwerking van de Stichting Nieuwswaarde (collectieve beheersorganisatie voor journalisten) en de Stichting Lira (idem voor schrijvers en vertalers). Ooit begon de toenadering in de vorm van gesprekken tussen de voorzitters van Nieuwswaarde en van Lira. Sinds geruime tijd alweer neemt het lid van het Nieuwswaarde-bestuur Maria Genova aan de beraadslagingen van het Lira-bestuur deel als assessor namens Stichting Nieuwswaarde, en Lira’s vice-voorzitter Tijs van den Boomen aan de beraadslagingen van het Nieuwswaarde-bestuur als assessor namens Stichting Lira.

In december 2007 hebben de besturen van Nieuwswaarde en Lira elkaar ontmoet om nader persoonlijk kennis te maken en over de beoogde samenwerking te spreken.

Inmiddels kan er gesproken worden van op zijn minst verkennende onderhandelingen en zolang die onderhandelingen voortduren, staat als vanzelfsprekend de uitkomst nog niet vast. Maar het zou mooi zijn als er op de jaarvergadering van Lira (zaterdag 31 mei 2008) meer duidelijkheid gegeven zou kunnen worden. 

De vorming van één collectieve beheersorganisatie voor teksten zou met een positief resultaat een stuk dichterbij gebracht kunnen worden.

KH