informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 25 / april 2008

Verdeling van leenrechtgelden in Max

De afgelopen jaren is er ten behoeve van diverse soorten verdelingen hard gewerkt aan het nieuwe softwaresysteem MAX. De vuurdoop voor dit nieuwe systeem, en voor Lira’s inspanningen op dit gebied, kwam met de verdeling eind 2007 van de nieuwe leenrechtgelden onder ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse auteurs. Dat was de grootste verdeling op het nieuwe systeem tot nu toe.

Meer ruimte voor boeken: van ISBN-10 naar EAN-13

Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat de automatiseringswereld vreesde voor grote computerproblemen bij de overgang naar het nieuwe millennium. Dat is goed afgelopen. Maar op 1 januari 2007 vond er in de boekenwereld ook een ‘computerrevolutie’ plaats die echter veel minder ophef en beroering veroorzaakte. Integendeel zelfs. In Bibliotheekblad (no. 11, 2006) kon men in een peiling lezen hoe bibliotheken zich drukker maakten over de net aangeschafte nieuwe computersystemen dan over de invoering van het 13-cijferige ISBN, aftikkende klokken, waarschuwings-e-mails, checklists en een speciale editie ISBN-13 voor Dummies ten spijt.

Leenrecht-tarief luisterboeken

Geregeld worden nieuwe soorten uitleenproducten zo vaak uitgeleend dat het nodig wordt om een tarief voor de uitleen te bepalen. Toen de luisterboeken in de Nederlandse openbare bibliotheken meer dan 200.000 keer per jaar werden uitgeleend, vonden de vertegenwoordigers van auteurs in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen het hoogtijd worden dat er een nieuw tarief voor werd vastgesteld.

Uitbreiding van Lira's werkterrein

De Stichting Lira werkt graag mee aan het verstrekken van duidelijkheid aan gebruikers over waar zij voor het regelen van toestemming aan moeten kloppen. Dat is één van de redenen waarom het bestuur heeft besloten het werkterrein te verruimen tot teksten van welke aard ze ook zijn.

Webwinkel toneelteksten

Op 26 november 2007 vond in het TIN, het Theaterinstituut Nederland, onder grote belangstelling de presentatie plaats van het digitale platform www.liratheaterteksten.nl, Lira’s webwinkel voor schrijvers en gebruikers van toneel. Geen passender locatie dan dit monumentale pand aan de Amsterdamse Herengracht natuurlijk, en het is dan ook jammer dat het TIN in de loop van 2008 zal gaan verhuizen.

Oudedagsvoorziening P.C. Boutensfonds

Ontwikkeling in en rond de Stichting Auteursrechtbelangen

Geplaagd door vele aanvallen werd de behoefte aan een auteursrechtelijk geluid uit één mond met de jaren sterker. In plaats van een twintigtal verdedigende acties van separate clubs op een overheidsvoornemen of een politieke aanval of een publieke discussie werd het tijd voor één gezaghebbende stem die namens velen -op kalme toon, maar krachtig het auteursrecht verdedigend- het woord zou voeren, zaken uit zou leggen, interne coördinatie zou bevorderen, één front tegenover kwaadwilligen zou vormen en zich als voorzitter zou presenteren als het aanspreekpunt in alle belangrijke auteursrechtelijke aangelegenheden.

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

Waar denken we over?

Lira Fonds: nieuw beleid

Woutertje Pietertje Prijs 2008

Op donderdag 13 maart 2008 werd in de Amsterdamse Balie voor de éénentwintigste keer de Woutertje Pieterse Prijs uitgereikt. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro. De jury stond onder leiding van Femke Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, en werd verder gevormd door Gerbrand Bakker, schrijver, vertaler en hovenier, Irma Boom, ontwerper en Joke Linders, docent jeugdliteratuur, criticus en biograaf.

Literaire Vertaaldagen 2007

Op 14 en 15 december 2007 vonden te Utrecht de 9e Literaire Vertaaldagen plaats. De traditionele symposiumdag op vrijdag was ditmaal gewijd aan het thema ‘Vreemde in eigen taal’ - hoe is het om als vertaler voor een uitgever te werken die weliswaar in je eigen taal publiceert, maar die in een ander land gevestigd is. Op de zaterdag stonden als vanouds de vertaalworkshops op het programma, met als ‘bijzondere’ workshops dit jaar Nederlands-Russisch en Russisch-Nederlands

Berichten en adviezen van het bureau

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

Allereerst willen de medewerkers van Stichting Lira u, de lezers van het Lira Bulletin, weer hartelijk bedanken voor de vele reacties op de vorige rubriek 'GEZOCHT'. Erg fijn dat u elke keer de moeite neemt om te reageren.

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Colofon