editie 68 / maart 2024

Uitkering video on demand in 2024

Dit jaar zal de verdeling van vergoedingen voor video on demand (VOD, of EMS) over de jaren 2019-2022 plaatsvinden.

In een convenant met het samenwerkingsverband van omroepen, distributeurs en producenten (RODAP) is in 2015 geprobeerd te komen tot een dekkende collectieve regeling met de gehele VOD-markt. Daarbij zouden alle streamingsdiensten VOD-vergoedingen afdragen én gebruiksdata aanleveren aan rechtenorganisaties voor de verdeling.

Helaas is dit nog niet gelukt. Daarom moest Lira in de afgelopen jaren geringe beschikbare vergoedingen op andere wijze verdelen. Bijvoorbeeld op basis van verkoopcijfers van dvd’s (zie Lira Nieuws, 2022). Wel konden auteurs alvast hun werken voor VOD-diensten opgeven bij Lira, die wij hebben bewaard voor mogelijke latere uitkeringen.

In 2023 heeft Lira alsnog betalingen en/of gegevens ontvangen van sommige VOD-aanbieders over de periode 2019-2022. Dat is voor ons aanleiding om deze gelden in verdeling te brengen onder rechthebbende auteurs. Het betreft opgaven van NLZIET, NPO, RTL Videoland en Ziggo. Van andere VOD-aanbieders hebben we geen of onvolledige data gekregen en/of geen of onvolledige vergoedingen ontvangen. Zo zijn bijvoorbeeld nog altijd geen vergoedingen beschikbaar voor programma’s die worden aangeboden door Netflix, KPN en Pathé Thuis.

Omdat Lira streeft naar een zo nauwkeurig mogelijke verdeling van VOD-gelden, kopen wij daarnaast bestanden aan. Het is dan ook noodzakelijk om diverse gegevensbestanden met elkaar te matchen. Dit zal enige tijd vergen, maar naar verwachting volgt deze titelspecifieke uitkering later in 2024. Van een marktdekkende regeling kan daarbij dus nog steeds niet worden gesproken, maar Lira hoopt hiermee een eerste stap daarnaartoe te kunnen zetten.