editie 68 / maart 2024

Administratiekosten tijdelijk verlaagd

In 2024 worden Lira’s administratiekosten tijdelijk verlaagd van 8% naar 4%.

Onder meer door een relatief laag kostenniveau heeft Lira in de afgelopen jaren een hoger eigen vermogen opgebouwd dan noodzakelijk om onze continuïteit te kunnen waarborgen. Met een tijdelijke verlaging van de administratiekosten gaan wij er nu voor zorgen dat alle bij Lira bekende auteurs zo evenwichtig mogelijk meedelen in dit (door henzelf opgebouwde) extra vermogen.

Geen winstoogmerk
Lira is een stichting zonder winstoogmerk en zowel aansluiting als aanmelding bij Lira is gratis.

Onze operationele kosten worden betaald uit een inhouding bij de uitkering. Deze administratiekosten zijn noodzakelijk om onze activiteiten uit te kunnen voeren. Daarbij is onder meer inbegrepen het onderhandelen met betalingsplichtigen, het onderhoud en de inrichting van onze complexe ICT-omgeving, het aankopen, verwerken en aanvullen van bronbestanden en het uitvoeren van financiële transacties.

Let op dat voor specifieke vergoedingsstromen andere afspraken over administratiekosten kunnen gelden en de tijdelijke verlaging daarom niet van toepassing is.