editie 68 / maart 2024

Aanvraagronde Wetenschappelijke Boeken 2024 geopend

Voor het vierde jaar op rij stelt Lira Fonds vier beurzen van €37.500 beschikbaar aan (bijna) gepromoveerde wetenschappers voor het schrijven van een Nederlandstalig populairwetenschappelijk boek.

Met de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken biedt Lira Fonds onderzoekers de kans om een boek te schrijven waarin zij hun onderzoek met een breed publiek kunnen delen. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de eigen universiteit (of wetenschappelijk instituut) en een intentieverklaring van een uitgever. Eén van de vier beurzen is bestemd voor een startende onderzoeker. Lira Fonds kent uitsluitend beurzen toe aan de onderzoeker(s) zelf, niet aan universiteiten, instellingen of uitgevers. Het reglement met alle voorwaarden vind je op de website van het Lira Fonds.

Dien uiterlijk 30 juni 2024 je aanvraag in
Je kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier op de website van het Lira Fonds in te vullen en vóór 1 juli te sturen naar lirafonds@cedar.nl. De uitslag wordt uiterlijk in december bekendgemaakt.

Beurzen 2023
Eind 2023 kende Lira Fonds de volgende vier wetenschappers een beurs toe. 

Jeroen van Baar (Trimbos-instituut en Radboudumc) gaat de psychologie van onzekerheid blootleggen en interviewt mensen die op een bijzondere manier met onzekerheid omgaan.

Sarah De Mul 
(Open Universiteit) merkt dat de termen 'burn-outpandemie' en ‘burn-outcultuur’ steeds vaker worden gebruikt. Met haar onderzoek wil zij heersende stigma’s rond burn-out ter discussie stellen. 

Ties Rijcken
 (TU Delft) zal in zijn boek uitleggen hoe het Nederlandse watersysteem in elkaar zit, wat er verandert door zeespiegelstijging en hoe we ons land beter bewoonbaar, mooier en natuurvriendelijker kunnen maken.

Anders Schinkel
 (Vrije Universiteit) doet onderzoek naar het educatieve belang van verwondering. Kan verwondering een alternatief bieden voor de grote nadruk op productiviteit en efficiëntie van het onderwijs?