editie 68 / maart 2024

Geef jouw gegevens op tijd door

Heb je je bsn en geboortedatum nog niet doorgegeven? Doe dat dan zo snel mogelijk.

Controleer ook je contact- en bankgegevens en pas deze zo nodig direct aan in Lira’s webportal.

Als je btw-plichtig bent, check dan of je btw-identificatienummer (btw-id) nog klopt en zet het daartoe bestemde vinkje. Vul in dat geval niet je bsn in.

Ook voor vergoedingen waarvoor Lira jouw opgave (van bijvoorbeeld honoraria of uitzendminuten) nodig heeft, kun je meteen in Lira’s webportal terecht. Als je hiervoor in aanmerking komt, kun je onze uitnodigingsmail met instructies afwachten.

Lira voert in de komende maanden diverse (na-)repartities uit. Om dat goed te kunnen doen, moeten jouw persoons- en andere gegevens kloppen en actueel zijn. 

Alvast bedankt voor jouw medewerking!