editie 62 / maart 2022

Lira’s verdelingen voor video on demand (VOD)

In 2015 heeft Lira samen met VEVAM (voor regisseurs) en NORMA (voor acteurs) een Convenant gesloten met de Nederlandse omroepen, producenten en distributeurs, verenigd in RODAP. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over een model van vrijwillig collectief beheer voor vergoedingen voor video-on-demand-exploitaties. Die afspraken houden in dat via een keten van contracten uiteindelijk de VOD-exploitant van een film- of tv-werk verplicht wordt een Vergoedingenovereenkomst met Lira, VEVAM en NORMA te sluiten en dus een VOD-vergoeding dient te betalen.

Lira’s verdelingen voor video on demand (VOD)

Beeld: Jakob Owens/Unsplash

VOD-repartities
In 2019 heeft Lira voor het eerst een VOD-verdeling kunnen uitvoeren. Omdat wij slechts zeer weinig gegevens ontvangen van de VOD-exploitanten over welke Nederlandse films en series on demand worden aangeboden en bekeken, verdeelt Lira vergoedingen noodgedwongen op basis van andere gebruiksgegevens, die ook een goed beeld geven van de populariteit van Nederlandse filmwerken.

Zo wordt een deel van de vergoedingen vastgesteld op basis van de verkoopcijfers van dvd’s in Nederland. Het andere deel wordt verdeeld over Nederlandse filmwerken die zijn opgenomen in zogeheten ‘Uitzending-gemist’-diensten.

Dalende incasso voor VOD
Momenteel wordt het model van vrijwillig collectief beheer (VCB-model) geëvalueerd. De regeling leidt in de praktijk niet tot een verwacht resultaat qua incasso van vergoedingen voor de filmmakers. In de afgelopen jaren is Lira’s incasso voor VOD (in tegenstelling tot de omzetten van de VOD-aanbieders) dan ook sterk gedaald. Lira heeft daarom in 2021 geen VOD-verdeling uitgevoerd. Wij hopen vanaf 2022 wel weer VOD-vergoedingen aan schrijvers te kunnen uitkeren.

Nieuw wetsvoorstel
Daarnaast heeft een ruime Kamermeerderheid eind 2020 een motie aangenomen voor een wettelijke aanspraak voor filmmakers op een vergoeding via hun CBO voor het aanbieden van filmwerken via VOD-diensten zoals Netflix, Pathé Thuis en Videoland en heeft de minister voor Rechtsbescherming toegezegd met een voorstel voor aanpassing van de wet te zullen komen.

Hier vind je het Convenant dat Lira in 2015 samen met VEVAM en NORMA afsloot met RODAP. Voor meer informatie zie de PAM website.