editie 62 / maart 2022

Uitkering Belgisch Leenrecht in 2022

Lira heeft nieuwe afspraken gemaakt met het Belgische Reprobel over de Belgische leenrechtvergoedingen voor Nederlandse auteurs over de jaren 2016 tot en met 2023. In 2022 zal een deel van deze vergoedingen verdeeld worden.

Ontwikkelingen in het Belgisch Leenrecht
Vlaamse bibliotheken betalen jaarlijks een forfaitaire vergoeding die is gebaseerd op de omvang van de collectie en het totaal aantal uitleningen dat jaar. Tot op heden zijn er helaas geen titelspecifieke collectie- en/of uitleengegevens beschikbaar. Op termijn zouden deze gegevens wel beschikbaar moeten komen voor de Vlaamse leenrechtincasso, maar die zullen naar verwachting niet vóór 2024 beschikbaar zijn. Tot die tijd zullen leenrechtvergoedingen aan individuele rechthebbenden geschat moeten worden op basis van wél beschikbare gegevens. Dat geldt dus ook voor het aandeel van Nederlandse auteurs. 

Vlaamse vergoeding voor Nederlandse auteurs
In 2018 tekenden Lira en Reprobel hierover een overeenkomst, waarin afspraken stonden over het aandeel in de Vlaamse leenrechtincasso dat bestemd is voor Nederlandse auteurs over de jaren 2006 tot en met 2015.

Lira en Reprobel hebben nu ook overeenstemming bereikt over de jaren 2016 tot en met 2023. Voor de jaren 2016 tot en met 2020 heeft Lira de Belgische leenrechtvergoedingen inmiddels ontvangen. Het gaat om 775.000 euro. Deze vergoedingen zullen dit jaar verdeeld worden onder Nederlandse auteurs. 

Aansluiten bij de leenrechtvergoeding
Bij de eerste verdelingsronde in 2018 is ervoor gekozen om aan te sluiten bij de verdeelsystematiek voor de Nederlandse leenrechtvergoeding en de Belgische leenrechtvergoedingen te verdelen over de in Nederland uitgegeven boeken die in de betreffende jaren in Nederland zijn uitgeleend. Ook bij de verdelingsronde in 2022 kiest Lira voor deze aanpak. De beschikbare vergoedingen zullen daarom verdeeld worden over de in Nederland uitgegeven boeken die in de jaren 2016 tot en met 2020 in Nederland zijn uitgeleend.