editie 55 / oktober 2019

Lira keert voor het eerst vergoedingen uit voor Video on Demand

Lira is verheugd om te kunnen meedelen dat de eerste verdeling van de Video-on-Demand (VOD) vergoedingen nog dit kalenderjaar zal plaatsvinden.

In 2015 heeft Stichting Lira samen met VEVAM (voor regisseurs) en NORMA (voor acteurs) een Convenant gesloten met de Nederlandse omroepen, producenten en distributeurs, verenigd in RODAP. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over een model van Vrijwillig Collectief Beheer voor VOD-vergoedingen voor de hoofdmakers van Nederlandse filmwerken.
Dit zogenaamde VCB Model moest vervolgens nog geïmplementeerd worden en de hoogte van de vergoeding is uiteindelijk halverwege 2017 in arbitrage bepaald. Het hele proces heeft veel tijd gevraagd, maar dankzij de afspraken in het Convenant zullen auteurs nu voor het eerst een collectieve vergoeding voor Video on Demand ontvangen. 

Hoewel Lira hoopt in de toekomst de exacte gegevens over het on-demand-gebruik te ontvangen van de VOD-aanbieders die aan ons betalen, zijn er op dit moment nog zeer weinig gegevens beschikbaar. Lira zal de VOD-vergoedingen daarom verdelen op basis van gebruiksgegevens die ook een goed beeld geven van de populariteit van Nederlandse filmwerken. Zo wordt een deel van de vergoedingen vastgesteld op basis van de verkoopcijfers van dvd’s in Nederland. Het andere deel wordt verdeeld over Nederlandse filmwerken die zijn opgenomen in zogeheten ‘Uitzending-gemist’-diensten. In het nieuwe  repartitiereglement VOD vindt u meer informatie over de verdeling van de VOD-vergoeding.