editie 55 / oktober 2019

Eerste verdeling leenvergoedingen e-books al in 2019

In november 2019 zal Lira de eerste leenvergoedingen voor e-books aan schrijvers en vertalers verdelen, op basis van de uitleningen in de eerste helft van 2019.

Eerste verdeling leenvergoedingen e-books al in 2019

Beeld: pxhere.com

Lira ontvangt die zogeheten ‘e-lending-vergoedingen’ voor schrijvers en vertalers op grond van het Convenant e-lending dat per 1 januari 2019 is ingegaan. In dit Convenant zijn afspraken over de verdeling opgenomen. De minister van OCW heeft eind 2018 extra budget beschikbaar gesteld, oplopend tot € 3 miljoen per jaar in 2021, voor het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken. Een groot deel hiervan gaat rechtstreeks naar de schrijvers, vertalers en beeldmakers, die hiermee zekerheid krijgen over de betaling bij uitlening van hun e-book. Dat was niet altijd het geval.

De verdeling
De Koninklijke Bibliotheek (KB) betaalt aan uitgevers de helft van de e-lending-vergoedingen, die per titel overeen te komen zijn. De andere helft gaat naar Lira en Pictoright, die het onder de makers verdelen. Lira en Pictoright hanteren daarbij dezelfde onderlinge verdeling als bij fysieke boeken. 

Voor vertaalde werken geldt een iets afwijkende afspraak: daar ontvangen Lira en Pictoright de e-lending-vergoedingen met uitzondering van het gedeelte dat is bestemd voor de betrokken buitenlandse auteurs.
Omdat uitgevers met de KB per titel afspraken maken, waarbij bijvoorbeeld de actualiteit van een titel meespeelt, zal het tarief per uitlening variëren. Deze differentiatie in de tarieven zal Lira bij de uitkeringen vanzelfsprekend volgen.

Uw eigen e-book titels
Lira ontvangt ten behoeve van de verdeling van de KB inzage in de uitgeleende e-book-titels alsmede de bijbehorende beschikbare vergoedingen. Veel titels zijn al bekend bij ons, omdat hiervoor sinds enkele jaren ook een thuiskopievergoeding beschikbaar is.

Bent u schrijver of vertaler van één of meer in Nederland uitgegeven e-booktitels? Controleer dan via de portal uw eigen e-book-titels. U kunt dan meteen uw gegevens bekijken en waar nodig aanvullen of updaten. Weet u niet zeker of uw e-books worden uitgeleend? Dat kunt u in de online bibliotheek checken.
In het nieuwe repartitiereglement e-lending vindt u meer informatie over de verdeling.

Zie ook Leenvergoeding e-books voor schrijvers en vertalers via Lira