editie 55 / oktober 2019

Tijdelijk minder administratiekosten

Voor de repartitieronde van eind 2019, zal Lira het percentage voor administratiekosten - vooralsnog eenmalig - verlagen.

Momenteel houden we op de voor rechthebbende auteurs vastgestelde vergoedingen 9 procent administratiekosten in. In 2019 gaan we 8 procent inhouden op alle nog uit te voeren repartities.

Deze verlaging is mogelijk omdat – als gevolg van incidenteel hogere incasso’s en incidentele meevallers aan de kostenkant - de reserves van Lira gestaag zijn gegroeid.