editie 45 / mei 2015

Mededelingen van het Lira-bestuur:

Lira-bestuur

Sinds Lira's laatste jaarvergadering maken de volgende personen deel uit van het Lira-bestuur:

Kees Holierhoek, onafhankelijke zetel, voorzitter
Tijs van den Boomen, zetel van de FLA/VSenV, vice-voorzitter
Robert Alberdingk Thijm, zetel van het Netwerk Scenarioschrijvers/VSenV. secretaris
Willem Asman, onafhankelijke zetel, penningmeester
Mw. Sophie Kassies, zetel van de VSenV, lid
Tsead Bruinja, zetel van de VvL/VSenV, lid
Kees Schaepman, zetel van de NVJ, lid

Als waarneemster worden de vergaderingen bijgewoond door vertaalster mw. Manon Smits wier benoeming op bindende voordracht van de VSenV/VvL wordt beoogd tijdens de jaarvergadering van juni 2015. Eveneens door educatief auteur Atte Roskam wiens benoeming op niet-bindende voordracht van de VvEA tijdens de komende jaarvergadering wordt verwacht.

KH

 

Lira's jaarvergadering 2015

De jaarlijkse vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen van Stichting Lira zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 6 juni 2015 in De Balie te Amsterdam (Kleine-Gartmanplantsoen 10). Net als ieder jaar zal het door Lira gevoerde en te voeren beleid zowel van Lira als van het Lira Fonds door het bestuur worden toegelicht en krijgen de aanwezige aangeslotenen ruimte om vragen te stellen en een oordeel te vellen.                     

Daarnaast kunnen stemgerechtigde aangeslotenen op deze vergadering al dan niet hun steun geven aan voordrachten voor de benoeming van bestuursleden van Stichting Lira.

Als u onderwerpen aan de agenda wilt toevoegen, dan kunt u deze vóór 15 mei 2015 schriftelijk bij Lira indienen, voorzien van handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde aangeslotenen en een korte schriftelijke toelichting op het onderwerp.

Voorafgaand aan de jaarvergadering is het financiële jaarverslag 2014 beschikbaar als download op www.lira.nl. Voor bezoekers van de jaarvergadering zijn op 6 juni geprinte exemplaren in de Balie beschikbaar.

Direct aansluitend op de Lira-jaarvergadering zijn er presentaties over enkele culturele en sociale projecten die gesteund worden door het Lira Fonds. Aan bod komen:

1) Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), welke stichting de juridische bijstand voor auteurs financiert (presentatie door Miek Smilde, penningmeester SRA),

2) Het jaarlijkse literaire Wintertuin-festival (presentatie door Frank Tazelaar, directeur), en

3) Toneelvoorstelling “Hartkuiltje” (presentatie door Peer Wittenbols, auteur)

Het programma wordt begeleid door Lira-bestuurslid Tsead Bruinja.

Daarna is er een borrel en aansluitend het dinerbuffet. Wij verzoeken u vriendelijk om ons vóór 22 mei 2015 te laten weten of u aanwezig zult zijn en of u aan het diner wilt deelnemen, met eventuele dieetwensen. Wilt u bij uw aanmelding uw relatienummer, naam en woonplaats doorgeven via lira@cedar.nl? U kunt ons ook telefonisch laten weten of u komt op telefoonnummer 023-870 0202.

KH

 

Loondienst en zelfstandig

Wie in zijn arbeidscontract heeft staan dat het schrijven van auteursrechtelijk beschermde  werken tot zijn overeengekomen werkzaamheden behoort, verliest als werknemer het auteursrecht op die werken aan zijn werkgever, tenzij hij alsnog anders met zijn werkgever overeenkomt. Is hij naast zijn dienstverband aangesloten bij Lira, dan is hij contractueel verplicht een uitzondering in zijn arbeidscontract op te laten nemen.

In de voorwaarden van het Lira-aansluitingscontract, artikel 7, lid 4, getiteld de aangesloten auteur en het dienstverband. zegt met zoveel woorden dat 'De Auteur die een arbeidsovereenkomst aangaat waarbij de arbeid in dienst van de werkgever erin bestaat Werken in de zin van deze [aansluit]overeenkomst te maken, is verplicht bij wege van afwijkend beding als voorzien in artikel 7 Auteurswet 1912 overeen te komen dat hij zelf als maker van die Werken wordt aangemerkt.'

KH