editie 45 / mei 2015

Afspraken met RODAP: kabel en on-demand

Audiovisuele ontwikkelingen zijn er volop. Ze krijgen wellicht niet allemaal de aandacht die ze verdienen, maar dat betekent niet dat ze maar beter over het hoofd gezien kunnen worden. Er wordt heel hard gewerkt aan de herziening van stapels contracten, terwijl ondertussen de onderhandelingen worden voortgezet, want het is nog een hele slag van vonnis naar daarop passende overeenkomsten.

Het Convenant met RODAP

Op 22 januari 2015 heeft Lira (samen met Vevam en Norma) een Convenant gesloten met RODAP (het samenwerkingsverband van producenten, omroepen en distributeurs). In dit Convenant zijn afspraken vastgelegd over een nieuw vergoedingssysteem voor de filmmakers (scenaristen, regisseurs en acteurs).

Na jaren van onderhandelingen en juridische procedures, is nu overeenstemming bereikt over een vergoedingsregeling die, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe wetsvoorstel Auteurscontractenrecht, voorziet in een vergoeding voor filmmakers voor lineaire doorgifte (BMS) en video-on-demand diensten (EMS). Dit wetsvoorstel is intussen op 12 februari 2015 door de Tweede Kamer aangenomen en treedt mogelijk al op 1 juli 2015, na behandeling door de Eerste Kamer, in werking. (En anders op 1 januari 2016). Het Auteurscontractenrecht heeft als doel de positie van de makers ten opzichte van uitgevers, producenten en exploitanten te versterken.

 

Video-on-demand

Voor video-on-demand-diensten zoals tv-programma’s en films op bestelling via verschillende platforms en schermen (televisie, tablets, smartphones, home cinema’s etc.) is voor 2015 een lumpsum-vergoeding overeengekomen. RODAP betaalt een vaste vergoeding aan Lira, Vevam en Norma. Een expertgroep zal de markt van on-demand diensten in kaart brengen om te komen tot een tariefstelsel vanaf 1 januari 2016. Het is de bedoeling dat de filmmakers voortaan meedelen in de exploitatie, via een omzet-gerelateerd (proportionele) vergoeding.

 

Lineaire doorgifte

In het Auteurscontractenrecht krijgen de hoofdfilmmakers (scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers) een niet voor afstand vatbare aanspraak op een billijke en proportionele vergoeding voor de ‘lineaire doorgifte’ (uitzendingen en doorgifte via bijvoorbeeld kabel en satelliet) van de films en tv-programma’s van hun hand. Deze vergoedingen worden verplicht collectief geïncasseerd. Voor de lineaire televisie-uitzendingen en voor ‘uitzending gemist’-diensten tot 14 dagen na de uitzending en waarvoor de consument niet extra betaalt, worden door alle Nederlandse distributeurs de komende vijf jaar aan Lira, Vevam en Norma een bedrag per abonnee per maand betaald.

 

Lira’s rechtszaak

Nadat de Amsterdamse rechter Lira in augustus 2014 grotendeels in het gelijk stelde en de kabelmaatschappijen UPC, Ziggo en Delta/Zeelandnet veroordeelde tot het betalen van de kabelvergoedingen, hebben de kabelaars en RODAP hoger beroep aangetekend. De vergoedingen die door RODAP op basis van het Convenant moeten worden betaald, gaan in vanaf 1 januari 2015. Voor de vergoedingen die nu nog ontbreken voor de periode vanaf 1 oktober 2012, zal mogelijk verder moeten worden geprocedeerd om tot vaststelling van de door Lira geleden schade te komen.

HV