editie 45 / mei 2015

– Lira's Jaarvergadering 2015

Lira's jaarvergadering 2015

De jaarlijkse vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen van Stichting Lira zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 6 juni 2015 in De Balie te Amsterdam (Kleine-Gartmanplantsoen 10). Net als ieder jaar zal het door Lira gevoerde en te voeren beleid zowel van Lira als van het Lira Fonds door het bestuur worden toegelicht en krijgen de aanwezige aangeslotenen ruimte om vragen te stellen en een oordeel te vellen.                     

Daarnaast kunnen stemgerechtigde aangeslotenen op deze vergadering al dan niet hun steun geven aan voordrachten voor de benoeming van bestuursleden van Stichting Lira.

Als u onderwerpen aan de agenda wilt toevoegen, dan kunt u deze vóór 15 mei 2015 schriftelijk bij Lira indienen, voorzien van handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde aangeslotenen en een korte schriftelijke toelichting op het onderwerp.

Voorafgaand aan de jaarvergadering is het financiële jaarverslag 2014 beschikbaar als download op www.lira.nl. Voor bezoekers van de jaarvergadering zijn op 6 juni geprinte exemplaren in de Balie beschikbaar.

Direct aansluitend op de Lira-jaarvergadering zijn er presentaties over enkele culturele en sociale projecten die gesteund worden door het Lira Fonds. Aan bod komen:

1) Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA), welke stichting de juridische bijstand voor auteurs financiert (presentatie door Miek Smilde, penningmeester SRA),

2) Het jaarlijkse literaire Wintertuin-festival (presentatie door Frank Tazelaar, directeur), en

3) Toneelvoorstelling “Hartkuiltje” (presentatie door Peer Wittenbols, auteur)

Het programma wordt begeleid door Lira-bestuurslid Tsead Bruinja.

Daarna is er een borrel en aansluitend het dinerbuffet. Wij verzoeken u vriendelijk om ons vóór 22 mei 2015 te laten weten of u aanwezig zult zijn en of u aan het diner wilt deelnemen, met eventuele dieetwensen. Wilt u bij uw aanmelding uw relatienummer, naam en woonplaats doorgeven via lira@cedar.nl? U kunt ons ook telefonisch laten weten of u komt op telefoonnummer 023-870 0202.

KH