editie 45 / mei 2015

Een woord van de voorzitter

Begin juni 2015 komt Lira's aangeslotenenvergadering in De Balie bijeen om te horen hoe het Lira in het jaar 2014 is vergaan is en wat de vooruitzichten zijn voor de jaren 2015 en 2016. Een paar dingen vallen op. Het is in 2014 niet zo slecht gegaan als door menigeen werd gevreesd. Het financiële verlies kon dankzij bezuinigingen beperkt gehouden worden tot nog geen 60 mille, en Lira's achteruitgang in haar vermogenspositie kon daardoor gestuit worden op een positief saldo van drie miljoen euro. Dat geeft aan het overgangsjaar 2015 een goede start op weg naar herstel.

Toch zou je meer hebben mogen verwachten van het jaar 2014 waarin de Amsterdamse rechtbank de Nederlandse scenarioschrijvers in het gelijk stelde in de kabelzaak. Het blijkt dat er nogal wat tijd gaat zitten tussen het moment dat rechters uitspraak doen en het moment dat op de bankrekeningen de positieve resultaten zichtbaar worden. Het heeft nog tot april 2015 geduurd voordat enig positief gevolg uit de gerechtelijke winst geboekt kon worden. Misschien dat er pas in het laatste kwartaal van 2015 een enigszins 'ouderwetse' geldstroom op gang gaat komen. Vandaar dat er ook een zekere terughoudendheid te lezen valt uit de Lira-begroting voor het jaar 2015 die onlangs het bestuur passeerde. Omdat de gelden voor het Lira Fonds in de regel 10% vormen van de uitgekeerde Lira-gelden, is het ook bij het Lira Fonds nog lang geen permanent feest. Maar de verwachtingen zijn niet echt slecht en zeker niet hopeloos.

Het doorvoeren van de bezuinigingen is voor het Lira-bestuur (dat gelijk is aan het Lira Fonds-bestuur) bijna net zo pijnlijk geweest als voor de gekorte partijen. Er is aan de bestuurstafel uitvoerig en vaak met smart gediscussieerd over prioriteitstellingen en na de prioriteitstellingen kwamen de percentages aan bod en vervolgens moesten de pijnlijke boodschappen nog uitgevent worden, ook al was één van de uitgangspunten bij de verdeling van de pijn dat er als gevolg van een en ander geen ontslagen in onze eigen of verwante organisaties zouden mogen vallen.

Ondanks het wederzijdse begrip was het een operatie die beide partijen pijn deed: de schenkers evenveel als de ontvangers.

Lira's werkterrein, grofweg in twee compartimenten te onderscheiden: audiovisueel en geschriften, laat nog een tweetal actuele gevechten zien: de vrijwillig collectief te regelen EMS (audiovisuele extra media services zoals video-on-demand) en de eveneens collectief te regelen exploitatie van digitale kopieën. Mij past enige terughoudendheid met betrekking tot laatstgenoemde Reprorecht-activiteit, maar het is zeker niet zo dat er belangrijke ontwikkelingen aan de opmerkzaamheid van het Lira-bestuur ontsnappen.

Wait and see, zou ik zeggen.

Kees Holierhoek, vz Lira