editie 45 / mei 2015

Akkoord met Profactys

Eind vorig jaar werd een akkoord bereikt met de Media Info Groep en Profactys over een auteursrechtelijke vergoeding voor freelancers. In tegenstelling tot Blendle, dat vooralsnog een gesprek met Lira over een vergoeding voor freelancers hardnekkig ontwijkt, erkent de Media Info Groep het recht op betaling van freelancers als hun artikelen worden geknipt en doorgeleverd. Zo kon in goed overleg een licentieovereenkomst worden afgesloten gebaseerd op het aandeel dat freelancers bijdragen aan de inhoud van gedrukte media (70 procent). Tevens betaalt de Media Info Groep een eenmalig bedrag voor het gebruik dat in het verleden is gemaakt van werk van freelancers.

Uitgeverijen ontvingen al een vergoeding van de knipseldienst. Voortaan krijgen nu dus ook zelfstandige journalisten via Lira betaald voor gebruik van hun werk door de Media Info Groep. De inspanningen om ook met Blendle in redelijk overleg een billijke overeenkomst te bereiken worden intussen onverminderd voortgezet.

KS