editie 43 / mei 2014

Mededelingen van het Lira-bestuur

Content Map

Naar Brits voorbeeld heeft de Federatie Auteursrechtbelangen de Nederlandse versie van de Content Map in het leven geroepen. Op het muziekfestijn Eurosonic Noorderslag werd de website in januari door minister J. Bussemaker gelanceerd. De site wil voor consumenten de ‘gids naar een eerlijk en veilig aanbod aan digitale diensten’ zijn. Of je nu op zoek bent naar e-books, muziek, televisie-uitzendingen, films, games, afbeeldingen, op www.thecontentmap.nl vind je bedrijven en instellingen die legaal aanbod leveren. Daarnaast is er uitleg van veel gebruikte termen. De site is simpel en overzichtelijk en biedt een scala aan aanbieders, waar je als gebruiker meteen naar door kan klikken. 

Een goed begin, waar niettemin nog veel aan verbeterd kan worden. Zo is het de vraag hoe de site zich bekendheid wil verwerven. Als je in een zoekmachine zoiets als ‘online film kijken’ intikt, zou je toch als eerste een link naar de Content Map willen vinden. Dat is (nog) niet het geval. Een Facebook ‘like’-knopje zou alvast handig zijn om goedwillende burgers op de hoogte te kunnen stellen van het bestaan.

SK

 

Loondienst en zelfstandig

Wie in zijn arbeidscontract heeft staan dat het schrijven van auteursrechtelijk beschermde  werken tot zijn overeengekomen werkzaamheden behoort, verliest als werknemer het auteursrecht op die werken aan zijn werkgever, tenzij hij alsnog anders met zijn werkgever overeenkomt. Is hij naast zijn dienstverband aangesloten bij Lira, dan is hij contractueel verplicht een uitzondering in zijn arbeidscontract op te laten nemen. 

Lira-aansluitingscontract, artikel 7, lid 4, getiteld de aangesloten auteur en het dienstverband. zegt met zoveel woorden dat 'De Auteur die een arbeidsovereenkomst aangaat waarbij de arbeid in dienst van de werkgever erin bestaat Werken in de zin van deze [aansluit]overeenkomst te maken, is verplicht bij wege van afwijkend beding als voorzien in artikel 7 Auteurswet 1912 overeen te komen dat hij zelf als maker van die Werken wordt aangemerkt.'

KH

 

Lira-bestuur

Sinds Lira's jaarvergadering van 1 juni 2013 maken de volgende personen deel uit van het Lira-bestuur:

Kees Holierhoek, onafhankelijke zetel, voorzitter
Tijs van den Boomen, zetel van de FLA/VSenV, vice-voorzitter
Robert Alberdingk Thijm, zetel van het Netwerk Scenarioschrijvers/VSenV. secretaris
Willem Asman, onafhankelijke zetel, penningmeester
Mw. Sophie Kassies, zetel van de VSenV, lid
Tsead Bruinja, zetel van de VvL/VSenV, lid
Kees Schaepman, zetel van de NVJ, lid

KH