editie 43 / mei 2014

Frituurlijk: over de Literaire Vertaaldagen 2013

Het thema van de Literaire Vertaaldagen 2013 was ‘De vertaler als rentmeester’. De sprekers hadden de opdracht gekregen zich te verdiepen in vragen als: "moeten vertalers het als hun taak zien om de rijkdom van de doeltaal te bewaren en te ‘begieten’ met invloeden uit de brontaal? Schrikken zij ervoor terug even creatief te zijn als de te vertalen auteur, met het oog op de redacteur, de lezer of de criticus? Gaan ze bij het vertalen van ouder werk de brontaal verbeteren, opsmukken of moderniseren uit vrees dat hun vertaling de lezer anders niet zal aanspreken? En hoe gaan ze om met straattaal, schuttingtaal en opzettelijke registerbreuken?"

Frituurlijk: over de Literaire Vertaaldagen 2013

De antwoorden op die vragen kunt u vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds, waarbij u via de links in een uitstekend uitgebreid verslag door kunt clicken naar de verschillende lezingen. U kunt daar onder andere lezen hoe Annelies Jorna, gelauwerd kinderboekenvertaler Engels-Nederlands, de humoristische verbastering "there is no rhyme nor raisin to it" meesterlijk vertaalde met "er klopt letterlijk en frituurlijk niks van." Daarnaast komt u erachter waarom bij vertaler Russisch-Nederlands Arthur Langeveld het water in de mond loopt als hij een zin leest als: "Overigens moest ik mij een wijle aan de duisternis gewennen die er heerste, eer ik onderscheiden kon met welk soort behang het vertrek gestoffeerd was, want zeker uit gewoonte had men van de drie hoge ramen slechts een der blinden opengemaakt, en nog wel slechts ten halve."

Bijna alles dat de bezoekers hoorden, kunt u dus vinden op die pagina, maar wat u niet terug kunt lezen of opnieuw mee kunt meemaken zijn de kwis die schrijver en vertaler Gerbrand Bakker had georganiseerd, hoe Rien Verhoef feestelijk werd bedankt voor zijn inzet als bestuurslid van de Vertalersvakschool en hoe tot besluit de jaarlijkse vertaalprijs van het Nederlands Letterenfonds door Tiziano Perez (destijds nog adjunct-directeur van het Letterenfonds en inmiddels directeur-bestuurder) uitgereikt werd aan Martin de Haan, voor zijn vertalingen uit het Frans en zijn inspanningen als cultureel bemiddelaar op het gebied van het vertalen.

U had erbij kunnen zijn om het glas met de Haan en Verhoef te kunnen heffen, u had de hoofdprijs kunnen winnen bij de kwis. Houdt u daarom de website van het Nederlands Letterenfonds en de Vertalersvakschool goed in de gaten. Wellicht zie ik u dan bij de volgende editie en heffen we dan letterlijk en 'frituurlijk' het glas op onze levendige vertaalcultuur.

TB