editie 41 / september 2013

Mededelingen van het Lira-bestuur

Wet toezicht op cbo's

Per 1 juli 2013 is een hele reeks cbo's ingevolge wat kortheidshalve de Wet toezicht cbo's wordt genoemd, voorwerp van onafhankelijk toezicht geworden. Ook Lira. Voor rechthebbenden zullen de veranderingen in de meeste gevallen gering zijn.

 

Financiering Stichting Brein

Het bestuur van Lira heeft vanaf de zijlijn in de afgelopen periode met grote belangstelling de wegens teruglopende thuiskopie-inkomsten noodzakelijk geworden reorganisatie en herfinanciering van de Stichting Brein gevolgd. Het regelen, niet het betalen van deze wat anders dan voorheen in elkaar gestoken herfinanciering, is een taak van de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen. Binnen de Federatie heeft zich in overleg met vertegenwoordigers van bestuur en directie van Brein een financiële commissie gezet aan het ontwerpen van een nieuwe liefst duurzame financieringsstructuur. Aan de kosten van Brein zouden alle exploitatiegebieden (muziek, video en scripto) bij moeten dragen. Op die manier zou een vorm van collectieve handhaving tegenover vooral de internetbedreigingen van de grond moeten komen. Er valt immers weinig geld te verdienen aan bijvoorbeeld films die al voor de officiële premièredatum grootscheeps zijn 'gepirateerd'. En wat te denken van de vele duizenden Nederlandse ebooks die nu al op internet te vinden zijn of dankzij snel juridisch ingrijpen: te vinden zijn geweest.

 

Van alle betrokken groepen van rechthebbenden wordt een financiële bijdrage verwacht: van de sector muziek evenzeer als van de afdeling film/tv en evenzeer van de afdeling geschriften (ook wel scripto genoemd). Overleg met het College van Toezicht Auteursrechten heeft tot nog toe geen onoverkomelijke barrières voor de creatie van een kostenpost 'handhaving' opgeleverd.

 

Sinds Lira's jaarvergadering van 1 juni 2013 maken de volgende personen deel uit van het Lira-bestuur:

Kees Holierhoek, onafhankelijke zetel, voorzitter
Tijs van den Boomen, zetel van de FLA/VSenV, vice-voorzitter
Robert Alberdingk Thijm, zetel van het Netwerk Scenarioschrijvers/VSenV, secretaris
Willem Asman, onafhankelijke zetel, penningmeester
Mw. Sophie Kassies, zetel van de VSenV, lid
Tsead Bruinja, zetel van de VvL/VSenV, lid
Kees Schaepman, zetel van de NVJ, lid

KH