editie 41 / september 2013

– Thuiskopie vanaf 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is de thuiskopieregeling aangepast als gevolg van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierdoor incasseert Stichting de Thuiskopie sinds 2013 voor meer apparaten en met nieuwe bijpassende tarieven. De tarieven zijn te vinden op de website van Stichting de Thuiskopie.

– Thuiskopie vanaf 1 januari 2013

Stichting de Thuiskopie verdeelt de geïncasseerde vergoedingen over de verschillende verdeelorganisaties. Stichting de Thuiskopie laat voortdurend marktonderzoek uitvoeren. Daarin komt tot uiting hoeveel de consument kopieert, welke voorwerpen daarvoor gebruikt worden en waar de content (het gekopieerde materiaal) vandaan komt. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de beslissing over de hoogte van de vergoedingen en hoe de thuiskopievergoedingen verdeeld moeten worden over de verschillende groepen rechthebbenden. Lira ontvangt een deel van de vergoedingen voor het door Lira vertegenwoordigde repertoire van schrijvers, vertalers en journalisten, in het bijzonder van scenaristen, maar ook van bijvoorbeeld conferenceschrijvers.

Nu ook tablets en smartphones onder het nieuwe, uitgebreide stelsel vallen, verdient het privé-kopiëren van ebooks en andere geschriften aandacht. Daarover zal Lira in de komende periode in gesprek gaan met Stichting de Thuiskopie en de andere betrokken groepen van rechthebbenden.

DV