editie 41 / september 2013

– Update Google Books

Het Google-verhaal is nog niet afgelopen. De Amerikaanse beroepsvereniging van schrijvers, de Authors Guild is al geruime tijd bezig met het instellen van een collectieve rechtsvordering tegen Google door middel van een zogeheten class action suit. Hetzelfde geldt voor de American Society of Media Photographers, met betrekking tot de parallel lopende rechtszaak van visuele makers tegen Google.

– Update Google Books

Google heeft beroep ingesteld tegen de class action. Google is van mening dat het niet toegestaan zou moeten zijn de rechtszaak te voeren namens alle auteurs wiens boeken zijn gescand, omdat de meeste auteurs het digitaliseren prima zouden vinden. Daarnaast vindt Google dat de zaak per boek moet worden besloten, omdat het eigendom van auteursrechten per boek kan verschillen. Ook stelt Google dat het digitaliseren van de boeken gezien moet worden als fair use.

Op 1 juli 2013 heeft de Amerikaanse rechtbank besloten de class action alsnog af te wijzen. De eerder genomen beslissing tot het instellen van de class action is beoordeeld als prematuur. Er moet volgens de rechter namelijk eerst een besluit genomen worden over of er al dan niet sprake is van fair use. De zaak is daarom nu terugverwezen naar de New York District Court. 

De Amerikaanse uitgevers (Association of American Publishers) hadden eveneens een rechtszaak lopen tegen Google in de afgelopen jaren. Die zaak is echter op 4 oktober 2012 geëindigd met een schikking. Afgesproken werd dat uitgevers zelf mogen bepalen of hun boeken in Google Books blijven staan. Als een uitgever dat niet wil, worden de kopieën door Google verwijderd. Als een uitgever ervoor kiest de werken niet te verwijderen, krijgen zij de optie om een digitale kopie van het boek te ontvangen voor eigen gebruik. Onduidelijk is of er een schadevergoeding betaald is. De schikking is door de partijen zelf gesloten zonder tussenkomst van de rechter.

DV