editie 41 / september 2013

– Thuiskopie-repartitie

Vanaf 1 januari 2013 is het thuiskopiestelsel uitgebreid. Vanaf die datum geldt de thuiskopieregeling voor de belangrijkste apparaten en media waarop of waarmee consumenten kunnen kopiëren. Dit zijn naast blanco CD's en DVD's ook smartphones en andere telefoons met een MP3 functie, laptops, PC's, tablets, harddisk recorders, settopboxen, audio- en videospelers (MP3/MP4) en externe harddisks.

In Nederland was de thuiskopieregeling sinds 2007 door de Minister van Justitie bevroren. Het gevolg van de bevriezing was dat de thuiskopieregeling alleen maar betrekking had op bandjes, CD’s en DVD’s.

Omdat consumenten sinds 2007 steeds meer zijn gaan kopiëren op andere voorwerpen, zoals smartphones en tablets, daalden de inkomsten uit de regeling voor rechthebbenden al jaren dramatisch. De gevolgen hiervan zijn voor de scenarioschrijvers en bewerkers van audiovisuele werken wier belangen Lira behartigt, in de afgelopen periode pijnlijk voelbaar geweest.

Het Hof in Den Haag heeft echter in maart 2012 in een zaak, aangespannen door Stichting Norma, de rechtenorganisatie voor acteurs en uitvoerende kunstenaars, de bevriezing van het thuiskopiestelsel door de Staat als onrechtmatig beoordeeld en bevestigd dat de Staat aansprakelijk is voor de door de rechthebbenden geleden schade. In aparte procedures zal de hoogte van de schade over de jaren 2007-2012 moeten worden bepaald. De Staat heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Hof. Intussen heeft Nederland vanaf 1 januari 2013 wel een volwaardiger thuiskopiestelsel gekregen.

Voor de repartitie die Lira in 2013 zal uitvoeren, geldt dat onze aangeslotenen vooralsnog geen verschil zullen merken door deze positieve ontwikkeling. De gelden die wij in 2013 uitkeren zijn immers nog onder het regime van de bevriezing geïncasseerd. Houdt u er daarom rekening mee, dat de door Lira uit te betalen thuiskopievergoedingen in 2013 nog op een laag niveau zullen liggen. 

DV