editie 41 / september 2013

– Kabelrepartitie

Vanaf 1 oktober 2012 ontvangt Lira geen kabelgeld meer. Samen met andere rechthebbendenorganisaties heeft Lira ruim twee jaar lang onderhandeld met omroepen, kabelexploitanten en andere distributeurs, verenigd in RODAP. Het doel van die onderhandelingen was om te komen tot een regeling voor de vergoeding van auteurs voor het gebruik van hun werken op de Nederlandse radio en televisie, onder meer via kabel, via uitzending gemist en door video-on-demand diensten. De onderhandelingen zijn eind 2012 gestrand. Lira heeft eind februari 2013 de grootste kabelaars (UPC, Ziggo en Delta) gedagvaard, om de vergoedingen voor de rechthebbenden die wij vertegenwoordigen veilig te stellen. 

Voor de bij Lira aangesloten scenaristen, vertalers en journalisten betekent dit dat de kabelrepartitie over 2012 alleen betrekking zal hebben op de werken die zijn uitgezonden in de maanden januari t/m september. Over een vergoeding voor de periode vanaf oktober 2012 zal pas duidelijkheid komen na de uitspraak van de rechter.

Lira zal op korte termijn de bij ons bekende rechthebbenden die in aanmerking komen voor kabelgeld een uitnodiging sturen om opgave te doen over de werken die zij hebben gemaakt voor radio en/of televisie en die zijn uitgezonden tussen 1 januari 2012 en 30 september 2012. 

DV