editie 41 / september 2013

– CISAC in Amsterdam

Op 3 en 4 oktober 2013 organiseert Lira samen met CISAC in Amsterdam de International Council of Dramatic, Literary and Audiovisual Authors (CIADLV).

CISAC, de International Confederation of Societies of Authors and Composers, is een internationale non-profit organisatie die zich inzet om de rechten van makers wereldwijd te bevorderen door te pleiten voor een sterke rechtsbescherming van het auteursrecht. Daarnaast ondersteunt CISAC een internationaal netwerk van collectieve beheersorganisaties (cbo’s), waaronder Lira. 

De CIADLV wordt jaarlijks georganiseerd door een bij CISAC aangesloten cbo. Dit jaar is Lira aan de beurt. De bijeenkomst zal bezocht worden door leden van CISAC wereldwijd. Lira draagt zorg voor een aantrekkelijk programma waarin zowel de ontwikkelingen op het gebied van literaire, literair-dramatische als audiovisuele auteurs aan bod komen. 

DV