editie 35 / september 2011

Lira’s webportal

Lira heeft een webportal ontwikkeld en ingevoerd. In juli en augustus 2011 hebben al onze relaties met de post een aankondiging en een inlogcode ontvangen. Velen hebben al een kijkje genomen via www.lira.nl. De eerste reacties zijn positief: tot ons genoegen vinden de meeste schrijvers, vertalers en journalisten het een eenvoudige, snelle en betrouwbare manier om hun gegevens te controleren en (waar nodig) aan te passen.

Lira’s webportal

Besparingen

Lira verstuurde jaarlijks vele duizenden repartitiefacturen, controlespecificaties, opgavenformulieren, brieven, bulletins en uitnodigingen op papier. Daarmee waren zeer hoge druk- en verzendkosten gemoeid.


Vanaf dit jaar zijn we begonnen met de digitale verzending van het Lira Bulletin en van veel van onze correspondentie die voorheen per post werd verstuurd. Omdat alle kosten die Lira maakt, worden gedekt uit de inhoudingen die wij doen op onze uitkeringen, is het in het belang van al onze aangeslotenen dat die kosten zo laag mogelijk blijven.

Controlespecificaties overbodig

Voortaan kunnen onze relaties via de portal hun gegevens online inzien en op ieder gewenst moment wijzigen. Normaal gesproken verstuurde Lira rond september jaarlijks de controlespecificaties voor de leenrechtuitkeringen. Ruim 15.000 auteurs en vertalers ontvingen dan een papieren overzicht met de bij Lira bekende aandelen in hun werken. Vervolgens stuurden zij ons, vaak per e-mail, eventuele correcties toe. Nu de portal werkt, is een papieren controlespecificatie niet meer nodig. Rechthebbenden kunnen in de portal via het contactformulier hun op- of aanmerkingen doorgeven aan Lira. Alle wijzigingen die wij voor 15 september 2011 hebben ontvangen, zullen worden meegenomen bij de uitkeringsrondes van dit jaar. Wijzigingen van na 15 september 2011 worden vanzelfsprekend verwerkt, maar wij kunnen niet garanderen dat die nog dit jaar bij de uitkeringen worden meegenomen.

Kan het beter?

Voordat we de portal hebben ingevoerd, hebben we 20 schrijvers, scenaristen, vertalers en journalisten uitgenodigd om het resultaat te bekijken en uit te proberen. Met hun op- en aanmerkingen hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden. Natuurlijk zijn we blij met alle positieve reacties die we hebben ontvangen. Maar misschien mist u nog zaken of vindt u dat sommige onderdelen beter kunnen. Dat horen we dan graag. Met uw hulp kunnen we zorgen dat de portal aan ieders verwachtingen blijft voldoen, ook in de toekomst.

HV