editie 35 / september 2011

Agenda

Repartities 2011

In de laatste vier maanden van het jaar 2011 vinden de volgende repartities plaats (maar niet noodzakelijk in onderstaande volgorde):

Narepartitie Journalistieke gelden 2009   
Repartitie Journalistieke gelden 2010
(Na)repartitie Kabel
Narepartitie Thuiskopie
Repartitie Thuiskopie
Narepartitie Literom
Repartitie Literom 2010
(Na)repartitie Multimedia
Narepartitie Leenrecht geschriften 2005-2010
Repartitie Leenrecht geschriften 2011
Repartitie Luisterboeken 2011
Repartitie Daisy Roms 2011
Repartitie Theaterteksten en doorbetaling Opvoeringsrecht

Lira Scenarioprijs 2011

Op 15 september 2011 wordt de Lira Scenarioprijs voor de tiende maal uitgereikt in het West-Indisch Huis in Amsterdam. De prijs gaat ditmaal naar het beste Nederlandse televisiedrama dat tussen 2007 en 2010 op de Nederlandse televisie is uitgezonden.

De uitreiking is alleen toegankelijk op uitnodiging. Kijk voor meer informatie en filmfragmenten op: www.lirascenarioprijs.nl en elders in dit Lira Bulletin.

Lira is zilver: feest op zaterdag 29 oktober 2011

Op 23 oktober 2011 bestaat Stichting Lira 25 jaar. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum organiseert Lira een feest voor de bij haar aangesloten relaties. Het feest zal plaatsvinden op zaterdag 29 oktober 2011 vanaf 19.30 uur in het Letterkundig Museum in Den Haag.

Tijdens deze avond zullen er verschillende feestelijke en culturele activiteiten georganiseerd worden. Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt aan de genodigden.

Voor nu kunnen we alvast een tipje van de sluier oplichten: er komt een sprekershoek, waar traditioneel op een zeepkist wordt voordragen uit eigen werk. Mocht u uw schrijfkunsten op deze manier willen tonen, meldt u dat dan via lira@cedar.nl. Afhankelijk van de belangstelling kunnen wij dan een indeling maken waarbij zo veel mogelijk gegadigden steeds 5 of 10 minuten op de zeepkist kunnen staan.

De officiële uitnodiging volgt binnenkort. Dus heeft u zin om dit zilveren jubileum samen met ons te vieren en bent u aangesloten, reserveer zaterdag 29 oktober 2011 dan vast in uw agenda!

SB

Lira Fonds-aanvragen voor culturele gelden in 2011

De adviescommissie van het Lira Fonds die de culturele aanvragen bij het Fonds beoordeelt en die bestaat uit vier externe deskundigen en twee leden van het Lira Fonds-bestuur, vergadert zes keer per jaar, en wel in de regel op de eerste donderdag van elke even maand. In het jaar 2011 wordt er volgens dit schema vergaderd op de resterende donderdagen 6 oktober en 1 december.

Mocht een vergadering op de geplande dag geen doorgang kunnen vinden, dan wordt alsnog een aantal dagen later vergaderd.

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van Lira in Hoofddorp te zijn ontvangen, in achtvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cv’s van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt het besluit vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op www.lira.nl/lirafonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023 799 7807 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH