editie 35 / september 2011

Lira en Vevam

Sinds Vevam eind 2009 besloot om vanaf 1 april 2010 een organisatie voor regisseurs te worden en daarmee tegelijk afscheid te nemen van scenarioschrijvers en producenten die lid waren, is Lira met Vevam in gesprek over de overgang van de voormalige Vevam-scenaristen naar Lira.

Van Vevam naar Lira

Veel scenarioschrijvers die bij Vevam waren aangesloten, zijn inmiddels al bij Lira aangesloten en Lira heet alle schrijvers graag welkom. Wel is het natuurlijk belangrijk dat bij zo’n verschuiving ook de bijbehorende geldstromen ‘meeschuiven’. Want terwijl Lira voorheen incasseerde en uitkeerde voor werken die door of in opdracht van een (Nederlandse of buitenlandse) publieke omroep via een substantiële investering waren geproduceerd, bewerkt, vertaald of ondertiteld, keerde Vevam uit voor onafhankelijk (commercieel) geproduceerde werken.

Lira keerde voor haar repertoire uit het CISAC-deel van de kabelgelden uit, terwijl Vevam gelden verdeelde onder scenarioschrijvers vanuit de zogeheten AGICOA-geldstroom. Logischerwijs betekent de overgang van een nieuwe groep scenarioschrijvers naar Lira en de bijbehorende repertoire-uitbreiding dan ook dat er aan de top bij de kabelverdeling een deel van het AGICOA-geld naar Lira zal moeten gaan. In de lopende gesprekken over het kabelcontract is dit voor Lira een belangrijk thema.

Kabelvergoedingen over 2010

Over het eerste kwartaal van 2010 zal Vevam zelf nog de kabelvergoedingen aan scenaristen uitkeren. Vevam ontvangt immers de incassostroom via AGICOA over die periode, niet Lira. Voor de laatste 3 kwartalen van 2010 streven Vevam en Lira naar een overgangssituatie. Omdat Vevam niet langer kan uitkeren na 1 april 2010, heeft Lira zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen voor het voormalige Vevam-repertoire, waarbij het eerste kwartaal van 2010 bepalend zal zijn voor de hoogte van de uitkeringen over de overige drie kwartalen en waarbij Vevam de AGICOA-gelden over die periode aan Lira zal betalen, zodat de uitkeringen niet ten koste gaan van de schrijvers van het traditionele Lira-repertoire.
 

Thuiskopie- en leenrechtvergoedingen 2010

Vevam ontving van Stichting De Thuiskopie en Stichting Leenrecht thuiskopie- en leenrechtuitkeringen voor audiovisuele schrijvers en verdeelde deze uitsluitend onder rechthebbenden in de USA en Japan, op basis van wederkerige contracten met de verdeelorganisaties in die landen. Stichting Leenrecht en Stichting De Thuiskopie hebben zich in beginsel bereid verklaard om voortaan het Vevam-deel voor verdeling aan Lira toe te wijzen. Vevam en Lira hebben geruime tijd geleden gezamenlijk de zusterorganisaties in de USA en in Japan benaderd met het verzoek om de wederkerigheidscontracten per 1 januari 2010 (dus met terugwerkende kracht) op naam van Lira te zetten. Wij hopen binnenkort een reactie van onze zusterorganisaties te ontvangen, zodat ook voor dat gedeelte van de Vevam-uitkeringen de overgang kan worden afgerond.

HV