editie 35 / september 2011

Kabel en Digitenne

Lira’s aansluitingscontract bevat een overdracht van rechten voor het ‘uitzenden’ van werken via kabel, satelliet, (mobiele) telefoon en soortgelijke transportmedia. Lira keert jaarlijks kabelgeld uit aan aangeslotenen, veelal scenarioschrijvers, ondertitelaars en bewerkers van radio- of televisie-programma’s.

Het kabelcontract is verlengd

Op grond van het kabelcontract betalen kabelmaatschappijen (verenigd in NL Kabel) een vergoeding voor de doorgifte van televisie- en radioprogramma’s via de kabel. De vertegenwoordigers van de rechthebbenden verlenen toestemming voor die doorgifte (een licentie) in ruil voor een passende vergoeding. Lira vertegenwoordigt binnen het rechthebbendencollectief dat met NL Kabel onderhandelt, de schrijvers, Buma de muziekmakers, Vevam de regisseurs, Pictoright de visuele makers en Sekam en Agicoa de Nederlandse en buitenlandse producenten.

Het huidige kabelcontract liep oorspronkelijk van medio 2007 tot en met 31 december 2010. Omdat de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst nog gaande zijn, is het contract vooralsnog verlengd tot eind 2011.

 

RoDAP

Kabelexploitanten, omroepen en producenten hebben intussen aangekondigd zich te zullen verenigen in RoDAP. Zij wensen een totale overdracht van rechten van makers aan producenten in ruil voor een lumpsumregeling. Een model zoals RoDAP dat voorstaat, zou de positie van makers ernstig verzwakken en ze grotendeels van hun rechten beroven. Lira vindt dit onacceptabel en heeft daarom samen met andere organisaties van rechthebbenden een voorstel gedaan om audiovisuele rechten te regelen via PAM (www.portal-pam.nl), waarbij de belangen van de makers niet ondergesneeuwd raken door de jacht van producenten en omroepen op geld en rechten.

 

NL Kabel en RoDAP

Zowel met NL Kabel als met RoDAP worden de komende maanden de gesprekken voortgezet. Voor Lira is van belang dat er in het nieuwe kabelcontract rekening gehouden wordt met de toestroom van Vevam-scenaristen die voorheen via Agicoa hun uitkeringen ontvingen en freelance journalisten die via Nieuwswaarde nooit kabelgeld ontvingen. Een uitbreiding van het door Lira vertegenwoordigde repertoire moet natuurlijk samengaan met een hogere incasso.

 

KPN Digitenne

Soms ontkomen we er niet aan om te procederen. Eind 2010 heeft Lira samen met Vevam, Pictoright, Sekam en Agicoa een kort geding aangespannen tegen Digitenne, omdat het bedrijf sinds 2008 was gestopt met de betaling van de contractueel overeengekomen licentievergoedingen voor de televisieprogramma’s die zij via de digitale ether in de huiskamer bracht.

 

Op 25 november 2010 werd Digitenne door de rechter veroordeeld om de vergoedingen alsnog te voldoen. Na betaling van de uitstaande vordering werd door Digitenne hoger beroep ingesteld. De rechthebbenden en Digitenne zijn begin dit jaar vervolgens opnieuw met elkaar gaan onderhandelen, waarbij een finale schikking over het verleden is bereikt en een nieuwe licentieovereenkomst is afgesloten voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012. De ingestelde procedures in hoger beroep zijn door alle partijen stopgezet. Daarmee hebben Lira en de samenwerkende rechthebbendenorganisaties met succes voor de komende periode de Digitenne-vergoedingen voor hun achterbannen veilig gesteld.

HV