editie 32 / september 2010

PAM: Een plan voor de audiovisuele sector

Van PAM, het Platform van Audiovisuele makers, een samenwerkingsverband van Lira (scenarioschrijvers), Vevam (regisseurs) en Norma (acteurs) is enige tijd terug de volgende verklaring verschenen over de vraag hoe makers van tv-series, films enzovoort het probleem van de enorme groei in distributieplatforms willen benaderen:

De digitale revolutie heeft het medialandschap onherroepelijk veranderd. Waar het program­ma aanbod vroeger verliep via afgebakende zenders, op vastgestelde tijdstippen, voor specifieke platforms en binnen specifieke territoria, heeft het internet  hand in hand met de opkomst van mobiele netwerken  de meeste grenzen geslecht. Kijkers kunnen nu in principe altijd, overal, via alle platforms over alle programma's beschikken.

Deze ontwikkeling juichen wij als makers toe en willen we stimuleren. Wij maken onze pro­gramma's immers om ons publiek te bereiken.

De huidige praktijk van het omgaan met auteursrechten in de audiovisuele media lijkt echter niet aan te sluiten bij alle nieuwe mogelijkheden. Individuele contractering schiet te kort wanneer werken deel uitmaken van een veel groter (wereld)repertoire.

Net als indertijd bij de introductie van kabeltelevisie en verspreiding van programma's via de satelliet, zijn er nieuwe auteursrechterlijke kaders nodig om volop gebruik te kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden.

In de audiovisuele hoek hebben acteurs, scenaristen en regisseurs zich verenigd om met een goede oplossing te komen. Een alternatief dat én toegang tot werken vergroot, innovatie mogelijk maakt, burgers niet criminaliseert, archieven ontsluit én zelfstandige makers garantie op een billijke vergoeding verschaft.

Dat alternatief ligt ons inziens in goed, transparant collectief beheer van rechten   door makers zelf   onder wettelijk geregeld toezicht en waarbij de culturele en maatschappelijke rol van auteursrechten centraal staat (extended collective licensing).

De rechtenorganisaties van regisseurs, scenaristen en schrijvers en acteurs hebben zich daarom verenigd om een portal te bieden die nieuw, online gebruik van audiovisuele media mogelijk maakt  PAM (Portal Audiovisuele Makers).

Het idee van uitgebreid, verplicht collectief beheer is usance in de Scandinavische landen  bepaald geen achterblijvers op het gebied van internetgebruik, moderne media en innovatie- en wordt nu ook onderschreven door de EBU (de organisatie van Europese Publieke omroepen). Zie http://www.ebu.ch/registration/policy2010/images/EBU%20POLICY%20Paper_EN_FINAL.pdf.

Namens Portal Audiovisuele Makers:

- Robert Alberdingk Thijm (Netwerk Scenarioschrijvers)
- mw. Ike Bertels (Dutch Directors Guild)
- Gijs Scholten van Aschat (ACT)
- secretariaat: mw. Anne Zeegers