editie 32 / september 2010

Berichten en adviezen van het bureau

Lira-journalistiek


Jaarlijks kunnen journalisten bij Lira opgave doen van hun journalistieke werken. Voor gedrukte werken zoals periodieken (dag- en nieuwsbladen en publiekstijdschriften) keert Lira de leenrecht- en reprorechtvergoedingen uit. Als een werk ook is uitgezonden op radio of televisie, dan kunnen journalisten ook op basis van hun opgave een kabel- en/of thuiskopievergoeding ontvangen.

In het voorjaar van 2010 heeft Lira aan alle bij ons aangesloten journalisten en aan de leden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en de FreeLancersAssociatie (FLA) een opgavenformulier gestuurd. Bent u journalist, geen werknemer-journalist maar freelance-journalist, en wilt u opgave doen over de jaren 2007, 2008 en 2009? Dat kan nog tot 15 september 2010. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u dit alsnog vinden op www.lira.nl/formulieren.

De uitkeringen zullen plaatsvinden aan het einde van dit jaar. Wij zien uw opgaven graag tegemoet.

HV

Leenrecht Audio

Lira keert verschillende geldstromen uit die wij van Stichting Leenrecht ontvangen. Veruit de belangrijkste en grootste bedragen betreffen hierbij de categorie geschriften, die door Lira jaarlijks worden verdeeld over de auteurs op basis van uitleengegevens die wij via Stichting Leenrecht ontvangen van openbare bibliotheken. Een klein gedeelte van de uitleenvergoedingen is bedoeld voor een specifiek repertoire, namelijk cassettebandjes en cd's met cabaretvoorstellin­gen, opera's/operettes en hoorspelen. Maar helaas zijn de gegevens over de uitleningen hiervan door de bibliotheken nooit apart geregistreerd. Omdat bij gebrek aan gegevens over de werken, de titels, de rechthebbenden en de uitleningen het voor Lira onmogelijk is om titelspecifiek uit te keren, hebben wij gezocht naar alternatieven. De registratie van de betreffende werken en de bijbehorende makers blijkt op geen enkele manier eenvoudig te realiseren. Daarbij komt dat de geldstroom voor deze categorie klein is en ook nog eens een sterk dalende lijn vertoont (immers, cassettebandjes en cd's zijn inmiddels grotendeels vervangen door andere, nieuwe dragers). Het bestuur heeft daarom besloten om uit overwegingen van doelmatigheid en effectiviteit deze geldstroom toe te voegen aan de repartities van kabel en van thuiskopie. Immers, cabaret­voorstellingen, hoorspelen en opera's/operettes worden niet alleen uitgeleend door bibliotheken maar natuurlijk ook uitgezonden via de televisie en de radio en ook opgenomen op cd's en dvd's. En voor die uitzendingen en opnames heeft Lira via de kabel  en thuiskopieuitkeringen wél de beschikking over gegevens van de rechthebbenden. Op die manier kan Lira alsnog bewerkstel­ligen dat de uitleenvergoedingen bij de juiste doelgroep terecht komen zonder dat hier onevenredig hoge kosten voor moeten worden gemaakt.

HV