informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 32 / september 2010

Lira-actueel

Lira staat ook in het jaar 2011 voor een aantal belangrijke ontwikkelingen. Met uitgevers wordt gezocht naar samen­werkingsvormen die recht doen aan Lira's intentie om ook op het digitale terrein een nuttige rol als collectieve rechtenbeheerder te spelen. Met openbare bibliotheken wordt via de Stichting Leenrecht een oplossing gezocht voor de kwestie van de verlengingen. Zijn verlengde uitleningen een nieuwe openbaarmaking of niet? Met wetenschappelijke bibliotheken worden gesprekken over vergoedingsmodellen gevoerd voor de online-publicatie van de meest verschillende soorten tekstwerken.
lees meer

Google Book Settlement: stand van zaken

In de loop van vorig jaar heeft de Stichting Lira haar aangeslotenen verschillende keren bericht over de Google Book Settlement (ook wel: schikkingsvoorstel). Lira krijgt regelmatig vragen van auteurs over de voortgang in dit schikkingsvoorstel. Ook op de jaarvergadering van eind mei 2010 kwam dit onderwerp ter sprake en daarom volgt hieronder een korte weergave van de stand van zaken.
lees meer

PAM: Een plan voor de audiovisuele sector

Van PAM, het Platform van Audiovisuele makers, een samenwerkingsverband van Lira (scenarioschrijvers), Vevam (regisseurs) en Norma (acteurs) is enige tijd terug de volgende verklaring verschenen over de vraag hoe makers van tv-series, films enzovoort het probleem van de enorme groei in distributieplatforms willen benaderen:
lees meer

Lira's jaarvergadering 2010

De jaarlijkse vergadering van aangeslotenen van Stichting Lira vond plaats op zaterdag 29 mei 2010, en wel voor de vijfde keer op rij in De Industrieele Groote Club in Amsterdam.
lees meer

Een vraag uit de jaarvergadering

lees meer

Besluiten en mededelingen van het Lira-bestuur

lees meer

De Gouden Strop 2010

Het was een zomerse dinsdagavond in Amsterdam. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Twee potige bewakers en een detectiepoort stonden de rij bezoekers van The Power of Plots op te wachten voor de Melkweg.
lees meer

Poetry International 2010

Een van de hoogtepunten van Poetry International dit jaar was de voordracht van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, die op overtuigende wijze een koranvers uit het hoofd voordroeg en toegaf tijdens zijn jeugd ooit dichter te hebben willen worden. Hij vervolgde zijn bekentenis met een eigen vertaling van de Arabische dichter Adonis, een lange tekst die goed klonk, maar waarbij je zo nu en dan even wegdroomde.
lees meer

Vooraankondiging

lees meer

Berichten en adviezen van het bureau

lees meer

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira, opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers, vertalers en journalisten die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer