editie 18 / december 2005

Wervingscampagne Lira

Recent zijn 2500 enveloppen gestuurd naar 2500 schrijvers en vertalers die wel eens meer dan 100 euro aan leengeld van Lira hebben ontvangen, maar die zich nog niet via een aansluitingscontract bij Lira hebben aangesloten.

In die 2500 enveloppen zat een brief met de nieuwe brochure over Lira en een aansluitingscontract met het aanhangsel exploitatieomvang. Er zijn veel reacties op gevolgd, en tot nu toe (half oktober 2005) is het resultaat al meer dan 400 nieuwe aansluitingen.

Niet iedereen ziet het nut van aansluiting. Dat is ieders goed recht. Als er maar even over nagedacht is. Even goede vrienden. Maar om slechts één goede reden voor aansluiting te noemen: in het geval van een professioneel geschil zal anders geen beroep gedaan kunnen worden op ondersteuning van de zijde van de Stichting Rechtshulp Auteurs.

Het is ook niet in alle gevallen nodig om je met Lira via een aansluitingscontract te verbinden. Leenrechtgelden ontvang je ook zonder aansluitingscontract. Maar het kan, denk ik, ook geen kwaad Lira als auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers sterker te maken door je aan te sluiten. 

Tegelijk met deze wervingscampagne onder 2500 auteurs die meer dan 100 euro aan leenrechtgeld van Lira hebben ontvangen, hebben we een groot aantal uitgevers benaderd. Indertijd is met die uitgevers op centraal niveau afgesproken dat zij intermediair kunnen zijn tussen hun auteurs en Lira. Dat gebeurt door in de uitgeefovereenkomsten een passage op te nemen waarin schrijvers en vertalers een aantal rechten waaronder de kabelrechten, via de uitgever aan Lira toevertrouwen. Alleen kregen we de laatste tijd de indruk dat niet iedere uitgever de aldus bij Lira aangesloten auteurs ook daadwerkelijk bij Lira meldde. Op ons verzoek om dat alsnog te doen hebben veel uitgevers positief gereageerd. Ook auteurs die zich langs deze zij-ingang bij Lira aansluiten, zullen op Lira’s lijst van aangesloten schrijvers en vertalers bijgeschreven worden, met dezelfde rechten.

KH