editie 18 / december 2005

Waar denken we over

Het bestuur van LIRA denkt over:

- of het in het kader van een actie tegen illegale poëzie op internet zinvol is via het nieuwe automatiseringssysteem Max tegen betaling (een redelijk bedrag per periode) licenties te gaan verstrekken voor het publiceren van poëzie op websites en hoe dat precies zou moeten en met wie er op dit punt samengewerkt zou moeten worden

- de juiste manier om uitgevers ertoe te bewegen om auteurs die zich via uitgeefovereenkomsten aansluiten bij Lira, ook daadwerkelijk bij Lira aan te melden

- over hoe we op het terrein van tv- en filmproducties organisaties die rechten beheren van scenarioschrijvers (Lira), regisseurs (Vevam) en producenten (Sekam) tot meer samenwerking, of in elk geval coördinatie, zouden kunnen brengen in wat een Audiovisueel Platform genoemd zou kunnen worden?

- over hoe we vanuit Lira de samenwerking met rechthebbende journalisten, dus freelance-journalisten, kunnen bevorderen? 

KH