editie 18 / december 2005

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA

Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 
023 - 799 78 06

Fax: 
023 - 799 77 00

E-mail:.    
lira@cedar.nl

Website:
www.lira.nl

Redactie:
Nelleke van Maaren
Schelte van Ruiten
Kees Holierhoek (eindredactie)
 
Tekstbijdragen: Rien Verhoef, Maureen Arnhem en Marjan Berk
Illustraties: Ram Katzir
Ontwerp: Rutger Fuchs, Amsterdam