editie 18 / december 2005

Cedar BV overgenomen

Het heeft grote voordelen dat Lira samen met zes andere auteursrechtorganisaties diensten afneemt van Cedar BV, een facilitair bedrijf, opgericht door en tot voort kort volledig eigendom van de Vereniging Buma. Die samenwerking van zeven auteursrechtorganisaties rond één bedrijf maakt het bijvoorbeeld mogelijk werknemers naar gelang de behoefte voor verschillende organisaties te laten werken. Pieken in de activiteiten kunnen zo worden opgevangen.

Samenwerking voorkomt ook dat de zeven stichtingen zeven directeuren zouden moeten hebben. Ook de financiële administratie kan zo ingericht worden dat er centraal voor alle zeven stichtingen gewerkt wordt. Bezuinigen op software is een andere optie. Je kunt een personeelsdienst in het leven roepen die voor alle zeven stichtingen werkt. Juridische aangelegenheden kunnen vanuit één juridische dienst behandeld worden. Voor je huisvesting is één gezamenlijk adres vrijwel altijd goedkoper dan zeven verschillende vestigingen. In Hoofddorp kan dan ook nog eens gebruik gemaakt worden van één en dezelfde receptie, één telefoonnetwerk, één kantine, één parkeergarage en ga zo maar door. Kortom, het concept Cedar BV als aanbieder van diensten voor zeven verschillende auteursrechtorganisaties brengt grote financieel-economische voordelen met zich mee.

Cedar Forum

Totdat Buma een reorganisatie in gang zette die de volle dochter Cedar dreigde op te doen gaan in een nieuw verband. De zeven stichtingen zagen daarvan de voordelen niet direct zitten. Ze werden zelfs bang dat ze, het Cedarverband verliezend,  tussen het muziekgeweld veel minder sterk hun eigen stempel op de activiteiten konden drukken. Zo bracht dat voornemen tot reorganisatie de zeven stichtingen bijeen in een Cedar Forum, en binnen dat samenwerkingsverband van het Cedar Forum kwam al gauw de gedachte op dat het wellicht beter was om bestaande voordelen duurzaam te maken door de aandelen van Cedar BV over te nemen van de Vereniging Buma en zo de zeggenschap in Cedar BV uit te laten oefenen door de organisaties die van Cedar BV diensten afnamen. Met andere woorden: de klanten kregen zin eigenaar te worden van het bedrijf dat hun al vele jaren van diensten voorzag.

Langdurig zijn er onderhandelingen gevoerd tussen de directie van de Vereniging Buma en de zeven Cedar-stichtingen, de laatste vertegenwoordigd door de Peter Pex, voorzitter van Thuiskopie en het Cedar Forum, en Kees Holierhoek, voorzitter van Lira en vice-voorzitter van het Cedar Forum. Uiteindelijk is in september 2005 overeenstemming bereikt over de koopprijs, het continueren van de gezamenlijke huisvesting in Hoofddorp, het afnemen van centrale diensten en heel veel meer. Voor de meeste personeelsleden van Cedar BV, in dienst bij Cedar BV, veranderde er niets. Enkele werknemers waren door Buma bij Cedar gedetacheerd. Zij zijn overgegaan van een Buma-dienstverband naar een Cedar-dienstverband. Daarbij horende pensioenzaken zijn geregeld.

André Beemsterboer, directeur van Cedar BV, blijft directeur van Cedar BV. Er komt een kleine Raad van Commissarissen. Het Cedar Forum wordt het nieuwe bestuur van de Stichting Cedar die eigenaar is van de Cedar-aandelen.

Natuurlijke evolutie

Deze ontwikkeling kan gezien worden als een natuurlijke evolutie. De andere rechten, te verstaan als de niet-muziekrechten, zijn de afgelopen tien jaar zo in omvang en belang toegenomen dat het tijd werd dat zij op eigen benen kwamen te staan. Je kunt ook zeggen: de andere rechten zijn volwassen geworden.

Ooit deed Buma de kabelrechten er voor alle andere makers bij. Daar waren die makers Buma dankbaar voor. Maar intussen hebben de organisaties van die andere makers zich zo ontwikkeld en in heel andere richtingen ook dan alleen kabelrechten, dat het tijd werd dat de kinderen het ouderlijk huis vaarwel zeiden en op eigen benen de wereld introkken, ook al begint die wereld in dit geval nog altijd in Hoofddorp, in hetzelfde gebouw als waarin Buma/Stemra is gehuisvest.

Ook Lira blijft dus ondanks de andere eigendomsverhoudingen bij Cedar BV gewoon in Hoofddorp gehuisvest. En dezelfde groep van gewaardeerde Cedar-medewerkers blijft de werkzaamheden voor Lira verrichten.

KH