editie 18 / december 2005

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Postadres:
Stichting Lira
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Bezoekadres:
Siriusdreef 22-28
2132 WT Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06
Fax: 023 - 799 77 00
E-mail: lira@cedar.nl
Website: www.cedar.nl

Bankrekeningnummers:
ABN: 54 64 92 665
Postbank: 50 01 51

Bestuur Stichting LIRA:
Kees Holierhoek, voorzitter
Willem Capteyn, vice-voorzitter
Nelleke van Maaren, secretaris
Rien Verhoef, penningmeester
Marjan Berk, lid
Tijs van den Boomen, lid

Bureau Stichting LIRA:

directeur:
André Beemsterboer

accountmanager:
vacature

secretariaat:
Hester Fidder
Jolanda Overkleeft

commercieel-administratief medewerker:
Marianne Bovet
Martin van Dam
Nancy den Dekker
Mariska Kolman
Tamara Meert
Martijn van Noort
Scott Rollins
Bart Schomaker
Odile van der Tweel

informatiebeheerder:
Jeroen van den Bergh