informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 18 / december 2005

Wervingscampagne Lira

Recent zijn 2500 enveloppen gestuurd naar 2500 schrijvers en vertalers die wel eens meer dan 100 euro aan leengeld van Lira hebben ontvangen, maar die zich nog niet via een aansluitingscontract bij Lira hebben aangesloten.
lees meer

Nieuwe Kabelovereenkomst

Per 1 oktober 2005 is er een nieuwe afspraak tussen rechthebbenden en kabelexploitanten van kracht. De daaraan deelnemende rechtenorganisaties zijn Agicoa/Sekam (voor binnen- en buitenlandse film- en televisieproducenten) en Lira, Beeldrecht, Buma en Burafo.
lees meer

MAX komt

Lira heeft sinds 1997 van de Stichting Leenrecht de taak gekregen om de leenrechtvergoedingen inzake geschriften onder rechthebbende schrijvers en vertalers te verdelen. De Nederlandse openbare bibliotheken werden per 1 januari van dat jaar wettelijk verplicht gesteld om voor het uitlenen van een boek of een ander auteursrechtelijk beschermd werk aan de rechthebbenden een billijke vergoeding te betalen.
lees meer

Cedar BV overgenomen

Het heeft grote voordelen dat Lira samen met zes andere auteursrechtorganisaties diensten afneemt van Cedar BV, een facilitair bedrijf, opgericht door en tot voort kort volledig eigendom van de Vereniging Buma. Die samenwerking van zeven auteursrechtorganisaties rond één bedrijf maakt het bijvoorbeeld mogelijk werknemers naar gelang de behoefte voor verschillende organisaties te laten werken. Pieken in de activiteiten kunnen zo worden opgevangen.
lees meer

Oudedagsvoorziening auteurs

De aandacht in recente jaren voor de oudedagsvoorziening voor zelfstandig werkzame kunstenaars van velerlei stiel en huize heeft een begin van resultaat gehad. Twee voorzieningen kunnen concreet aangewezen worden.
lees meer

Reglement van nadere verdeling van leenrechtgelden

lees meer

Reglement van nadere verdeling van de stichting Lira

Het Reglement van Nadere Verdeling van de stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA) ten behoeve van auteurs vormt een geheel met het Verdelingsreglement van de Sectie geschriften van de Stichting Leenrecht als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub d van de statuten van de Stichting Leenrecht. Dit Reglement van Nadere Verdeling regelt de verdeling en uitbetaling van de door de Stichting Leenrecht geïncasseerde vergoedingen voor de uitlening van geschriften door voor het publiek toegankelijke instellingen, voor zover deze vergoedingen bestemd zijn voor Auteurs van boeken.
lees meer

Lira Fonds: beleid toneelopdrachten

lees meer

Hoe kom ik als auteur aan hulp en advies?

lees meer

Lira Fonds-aanvragen in 2006

lees meer

Waar denken we over

lees meer

Personalia

lees meer

Uitreiking Jan Hanlo essayprijzen 2005

De tweejaarlijkse uitreiking van de door Lira gesponsorde Jan Hanlo Essayprijs Groot 2005 en de Jan Hanlo Essayprijs Klein 2005 leverde op 21 september 2005 weer een goed gevulde grote zaal van de Amsterdamse Balie op.
lees meer

Berichten en adviezen van het bureau

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

lees meer

Colofon

lees meer