informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 18 / december 2005

Wervingscampagne Lira

Recent zijn 2500 enveloppen gestuurd naar 2500 schrijvers en vertalers die wel eens meer dan 100 euro aan leengeld van Lira hebben ontvangen, maar die zich nog niet via een aansluitingscontract bij Lira hebben aangesloten.

Nieuwe Kabelovereenkomst

Per 1 oktober 2005 is er een nieuwe afspraak tussen rechthebbenden en kabelexploitanten van kracht. De daaraan deelnemende rechtenorganisaties zijn Agicoa/Sekam (voor binnen- en buitenlandse film- en televisieproducenten) en Lira, Beeldrecht, Buma en Burafo.

MAX komt

Lira heeft sinds 1997 van de Stichting Leenrecht de taak gekregen om de leenrechtvergoedingen inzake geschriften onder rechthebbende schrijvers en vertalers te verdelen. De Nederlandse openbare bibliotheken werden per 1 januari van dat jaar wettelijk verplicht gesteld om voor het uitlenen van een boek of een ander auteursrechtelijk beschermd werk aan de rechthebbenden een billijke vergoeding te betalen.

Cedar BV overgenomen

Het heeft grote voordelen dat Lira samen met zes andere auteursrechtorganisaties diensten afneemt van Cedar BV, een facilitair bedrijf, opgericht door en tot voort kort volledig eigendom van de Vereniging Buma. Die samenwerking van zeven auteursrechtorganisaties rond één bedrijf maakt het bijvoorbeeld mogelijk werknemers naar gelang de behoefte voor verschillende organisaties te laten werken. Pieken in de activiteiten kunnen zo worden opgevangen.

Oudedagsvoorziening auteurs

De aandacht in recente jaren voor de oudedagsvoorziening voor zelfstandig werkzame kunstenaars van velerlei stiel en huize heeft een begin van resultaat gehad. Twee voorzieningen kunnen concreet aangewezen worden.

Reglement van nadere verdeling van leenrechtgelden

Reglement van nadere verdeling van de stichting Lira

Het Reglement van Nadere Verdeling van de stichting Literaire Rechten Auteurs (LIRA) ten behoeve van auteurs vormt een geheel met het Verdelingsreglement van de Sectie geschriften van de Stichting Leenrecht als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub d van de statuten van de Stichting Leenrecht. Dit Reglement van Nadere Verdeling regelt de verdeling en uitbetaling van de door de Stichting Leenrecht geïncasseerde vergoedingen voor de uitlening van geschriften door voor het publiek toegankelijke instellingen, voor zover deze vergoedingen bestemd zijn voor Auteurs van boeken.

Lira Fonds: beleid toneelopdrachten