editie 60 / juli 2021

Extra geld voor steunregelingen schrijvers en vertalers

Sinds 2020 participeert Stichting Lira in het Steunfonds Rechtensector. Via dit fonds kon toen vijfhonderdduizend euro worden besteed aan werkbeurzen en nieuwe projecten van journalisten, scenaristen, schrijvers en vertalers. Nu kunnen professionals die getroffen zijn door de coronacrisis in 2021 wederom financiële ondersteuning aanvragen.

Op 14 juni 2021 besloot de minister van OCW om in totaal tien miljoen euro extra toe te kennen aan het Steunfonds Rechtensector. Met een toekenning van 1,15 miljoen euro zorgt Lira Fonds ervoor dat de bestaande regelingen van de Auteursbond en het Matchingfonds van de Coöperatie kunnen worden verlengd.

Ondersteuning aanvragen
Houd voor meer informatie over de twee regelingen 'Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs' en 'Startregeling voor Scenarioschrijvers' de website van de Auteursbond in de gaten, en voor de regeling 'Steunfonds Freelance Journalisten' de website van de Coöperatie.

Freelance journalist Judit Neurink en kinderboekenschrijver Tanja de Jonge vroegen tijdens een eerdere rond al subsidie aan. Elders in Lira Nieuws lees je hoe zij daar op terugkijken: Steunfonds biedt nieuwe ideeën een kans.