editie 60 / juli 2021

Eenvoudige verlangens

Zouden de desbetreffende ambtenaren een wiebelend gevoel hebben gekregen dat tot een nieuwe opzet van de Auteurswet leidde? Of waren het die keer, lang geleden, twee eenvoudige gezanten van een eenvoudige schrijversvakbond die enkele van hun eenvoudige verlangens op tafel legden? Of wilden ze misschien een boos geworden hoogleraar te vriend houden?

Eenvoudige verlangens

Hoe dan ook: van Nederland wordt wel gezegd dat er in de contractuele praktijk alhier sprake is van twee immer met elkaar strijdende partijen die toe rijden op hetzelfde kromme hek. Het soms hoog geprezen model van de voortdurende aandacht ziet er wel eens heel verleidelijk uit. Toegepast op auteursrechtelijk relevante werken betekent dat, dat elke tekst van de één getoetst kan worden aan die van een ander. Literaire democratie.

Vaste verdeelsleutels
Sommige samenhangen zijn daarbij helder, andere niet, maar in alle gevallen vraagt de praktijk vaak om een verdeelsleutel. Auteurs en exploitanten zetten zich bij voorkeur dan ook tijdig aan het formuleren daarvan.

En wanneer de ene helft gecontroleerd in slaap valt, veert logischerwijs de andere helft op om ook dan een controlerende rol te blijven vervullen. 

Zulke verdeelsleutels (en ook andere verdeelelementen) zijn ook van toepassing op andersoortige collectieve rechtspersonen. En meestal zullen ze niet onderworpen zijn aan een exact gelijke verdeling. Met andere woorden: de verdeelsleutel zal niet altijd bestaan. Een verdeling op het eerste niveau zouden we een primaire verdeling uit een gelijke verdeling kunnen noemen. Een daaropvolgende verdeling zouden we kunnen betitelen als een secundaire verdeling en zo verder. Daarvan kan afgeweken worden tot een tevredenstellend resultaat is bereikt.

Geen kleinigheid
Wie aan iemand een exclusieve licentie verleent (bijvoorbeeld aan een musicalproducent), zal ervoor moeten zorgen dat zijn toestemming schriftelijk wordt verleend. De bedoeling moge duidelijk zijn. Op die wijze wordt de producent van het werk als het ware erop gewezen dat het geen kleinigheid is dat bevoegdheden die hem in deze constructie exclusief maar altijd tijdelijk toevallen, ernstig benut moeten worden en niet in goede voornemens moeten verzanden. Op welke wijze dan ook…

KH