editie 60 / juli 2021

Lira heeft een nieuw Aansluitingscontract

Dit jaar zal Lira haar nieuwe aansluitingscontract implementeren. Het nieuwe contract staat vanaf nu op onze website en portal. Ben je al aangesloten, dan word je in de komende periode uitgenodigd om het nieuwe contract digitaal te ondertekenen. Hiermee wordt je huidige aansluitingscontract met Lira vervangen.

Lira heeft een nieuw Aansluitingscontract

Beeld: iStock


Op het gebied van media en digitalisering zijn in de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest. Daarnaast is de wet- en regelgeving op het gebied van auteursrecht en collectief rechtenbeheer veranderd. Het oude aansluitingscontract, dat dateert uit 2009, is daarom aangepast.

Het nieuwe contract is opgesteld in nauwe samenwerking met de Auteursbond en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Zij bevelen aansluiting bij Lira van harte aan.

Digitale ondertekening
Omdat Lira inmiddels meer dan 13.000 aangeslotenen heeft, is ervoor gekozen om het nieuwe aansluitingscontract digitaal te laten ondertekenen. 

Auteurs kunnen het contract op deze manier eenvoudig afsluiten. Wanneer je het contract online invult en digitaal ondertekent, ontvang je een digitaal exemplaar van het ondertekende contract per email retour en kun je dit desgewenst downloaden en/of printen.

Wat doet Lira voor jou?
Lira zorgt ervoor dat er bij collectieve exploitaties van auteursrechtelijk beschermd werk een vergoeding voor auteurs beschikbaar is, en incasseert en verdeelt deze onder de rechthebbende auteurs. Lira doet dit mede op basis van rechten en vergoedingsaanspraken die de auteurs via het aansluitingscontract aan haar in beheer hebben gegeven.

Voordelen van aansluiting bij Lira zijn onder meer:
Extra inkomen uit collectieve exploitatie van rechten en aanspraken op vergoedingen die je individueel niet (of nauwelijks) kunt incasseren
 Dat er collectief voor je wordt onderhandeld met uitgevers, producenten en exploitanten
 Informatie via Lira Nieuws
 Toegang tot Stichting Rechtshulp Auteurs
 Toegang tot het Contractenbureau
 Toegang tot het P.C. Boutensfonds
 Vergoedingen via zusterorganisaties in het buitenland
 Hulp en advies
 Inspraak bij het beleid van Lira en Lira Fonds