editie 60 / juli 2021

Ingewikkeld die btw? Dat valt mee!

Stichting Lira keert diverse vergoedingen uit. Sommige daarvan, de thuiskopie-, leenrecht- en reprorechtgelden, incasseren wij zonder btw. Andere, zoals de vergoedingen voor BMS (voorheen kabel) en e-lending, incasseren wij met btw. Dat verschil is van belang als u btw-plichtig bent.

Bij de regelingen voor thuiskopie, leenrecht en reprorecht ontvangt u als auteur, zoals de belastinggids zo mooi omschrijft: ‘een vergoeding zonder dat er sprake is van een door u geleverde tegenprestatie’. Hierdoor is geen sprake van btw over deze vergoedingen.

Voor de overige vergoedingen die Lira uitkeert, kunt u daarentegen wel btw van Lira ontvangen. Dit kan als u btw-plichtig bent, uw btw-identificatienummer aan ons doorgeeft en de btw-verklaring ondertekent. U bent dan zelf verantwoordelijk voor afdracht van de btw over de vergoeding en moet daar zelf aangifte van doen.

U kunt uw btw-identificatienummer opgeven via de webportal.

Op de vraag óf u btw-plichtig bent, kan Lira geen antwoord geven. Ook niet op de vraag of u btw-plichtig bent in Nederland of elders. Voor dergelijke vragen kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst.

Wel is Lira verplicht om bij uitbetaling van álle vergoedingen aan u, 21% btw over de administratievergoeding in te houden. Die inhouding vindt u altijd gespecificeerd terug op uw facturen van Lira. De btw draagt Lira af aan de Belastingdienst voor de door haar geleverde dienst: de uitvoering van de administratie.