editie 60 / juli 2021

Vergoedingen van Lira zijn belastbaar inkomen

De vergoedingen die u als auteur van Lira ontvangt, moet u als inkomen opgeven bij de Belastingdienst. Fiscaal gezien zijn deze vergoedingen belastbaar inkomen. Als u aangifte doet als ondernemer, is dat ‘Winst uit onderneming’, anders is het ‘Inkomen uit overige werkzaamheden’.

Lira geeft het bedrag dat per jaar aan u is uitgekeerd door aan de Belastingdienst. In de vooraf ingevulde aangifte voor Inkomstenbelasting vindt u dit terug bij de categorie ‘Inkomsten uit overige werkzaamheden’.

Als u vindt dat deze inkomsten beter op hun plek zijn in de categorie ‘Winst uit onderneming’, dan zult u dit zelf moeten aanpassen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of met uw belasting- of financieel adviseur. Lira kan u daar niet in adviseren, omdat wij geen inzicht hebben in uw fiscale situatie.