editie 60 / juli 2021

Lira blikt in online jaarvergadering terug op bewogen jaar

Op 17 juni 2021 vond de jaarvergadering van Lira voor de tweede keer op rij plaats als een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger. Ruim 120 aangeslotenen van Lira meldden zich hiervoor aan en op de dag zelf mocht Lira ongeveer 70 deelnemers verwelkomen.

De voorzitter handelde in hoog tempo de onderwerpen op de agenda af, waaronder een terugblik op het uitzonderlijke jaar 2020, waarin onder meer de reprorechtuitkering vak, wetenschap en educatief door Lira gestalte kreeg en waarin auteurs gebruik konden maken van diverse regelingen in het kader van corona-noodsteun. De penningmeester memoreerde dat Lira’s incasso én repartitie vorig jaar de hoogste ooit waren, terwijl de inhouding voor administratievergoeding naar beneden is bijgesteld.

Vragen stellen
Met de chatfunctie in de livestream konden deelnemers vragen stellen aan het bureau en de directie van Lira. Er ontstond een levendige discussie over onderwerpen uiteenlopend van online journalistieke media als Follow the Money tot de Koninklijke Bibliotheek. Voor zover de tijd het toeliet, werden vragen direct en publiekelijk aan tafel beantwoord, terwijl andere vragen of in de chat zelf of na afloop van de vergadering van een antwoord werden voorzien. 

Enkele vragen hadden betrekking op het online stemmen, aangezien sommige stemgerechtigde gebruikers niet (tijdig) begrepen dat zij de link naar het stemmen in het programma Mentimeter dezelfde dag per email hadden ontvangen.

Lira had beloofd de problemen met het stemmen nader uit te zoeken en kan hierbij bevestigen dat er op 17 juni 2021 geen technische of andere problemen waren met het gebruik van de link of het programma Mentimeter. 

Online stemmen
Stemgerechtigde aangeslotenen konden hun oordeel uitspreken over het gevoerde en te voeren beleid van de stichtingen Lira en Lira Fonds.
Lira kreeg 24 stemmen vóór, geen stem tegen en één onthouding.
• Lira Fonds kreeg 21 stemmen vóór, geen stem tegen en geen onthoudingen.
• Het quorum van twintig stemmen was daarmee gehaald.

Herbenoemingen
Voorafgaand aan de jaarvergadering hadden zich geen tegenkandidaten gemeld voor de bestuurszetels. Onder tijdelijk voorzitterschap van vicevoorzitter Annemarie Bon werden de herbenoemingen bekrachtigd van voorzitter Felix Rottenberg en van bestuursleden Jeroen Thijssen en Atte Roskam (beiden op voordracht van de Auteursbond). Het geringe aantal aanwezigen aan de vergadertafel en in de zaal ging over tot een bescheiden applaus.

Zoals ieder jaar gebruikelijk zullen de notulen van deze jaarvergadering op de website van Lira worden gepubliceerd.