editie 57 / juni 2020

Vijf ton extra voor getroffen schrijvers

Rechtenorganisaties uit de hele creatieve sector hebben samen het Steunfonds Rechtensector in het leven geroepen. Hier kunnen professionals die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis financiële ondersteuning aanvragen. Stichting Lira participeert in dit fonds en heeft vijfhonderdduizend euro te besteden aan werkbeurzen en nieuwe projecten van journalisten, scenaristen, schrijvers en vertalers.

Vijf ton extra voor getroffen schrijvers

Foto: Matthew Waring / Unsplash

In het Steunfonds Rechtensector werken belangenorganisaties uit de creatieve sector samen om hun rechthebbenden bij te staan. De collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, Lira, Vevam, Norma en Pictoright hebben samen vijf miljoen euro in het nieuwe Steunfonds gestort. De minister van OC&W heeft dat verdubbeld tot tien miljoen euro.

Nieuwe projecten en werkbeurzen
Uit die pot van tien miljoen krijgt de Stichting Lira Fonds vijfhonderdduizend euro om te besteden aan nieuwe projecten en werkbeurzen van zelfstandige professionele schrijvers. Daarnaast stelt Lira uit eigen middelen nog eens vierhonderdduizend beschikbaar als garantstelling voor het Sociaal Fonds Auteurs van de Auteursbond en dat van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, NVJ. Felix Rottenberg, bestuursvoorzitter Lira en Lira Fonds: ‘De vijf ton verdelen we over specifieke doelgroepen; journalisten, scenarioschrijvers en schrijvers en vertalers die niet in aanmerking komen voor een bijdrage van het Letterenfonds. Zij kunnen een werkbeurs aanvragen voor nieuwe projecten.’

De Auteursbond; ‘Met het geld kunnen we de ergste nood lenigen’

Snelheid staat voorop
Voor de uitvoering van de regelingen heeft Lira meerdere deskundige samenwerkingspartners gevonden. Voor journalisten gaat, in overleg met de NVJ, honderdzestigduizend euro naar het al bestaande Matchingfonds van de Coöperatie. Alle freelance journalisten kunnen daar eenmalig een idee indienen voor een geschreven journalistieke productie. ‘Snelheid staat bij ons altijd voorop’, zegt Jan-Jaap Heij van het Matchingfonds. ‘We beoordelen iedere aanvraag normaal gesproken binnen twee weken.’ Dankzij het nieuwe geld kan iedere aanvraag met maximaal vijfentwintighonderd euro gehonoreerd worden.

 

Mooie start
Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten krijgt eenmalig tienduizend euro extra voor de bestaande regeling ‘Startsubsidie voor Jonge Journalisten’ en de Auteursbond gaat de subsidieregelingen voor de scenaristen en de schrijvers en vertalers inrichten en uitvoeren. De scenarioschrijvers krijgen een bedrag van honderdvijfenzestigduizend euro dat bedoeld is als ‘startgeld’ voor nieuwe projecten die in deze tijd anders niet geschreven zouden worden. Ook voor de schrijvers en vertalers is honderdvijfenzestigduizend euro beschikbaar. 

Jan Hilbers, directeur van de Auteursbond is blij met het extra geld en trots op de samenwerking van de hele sector. ‘Het is een mooie start, maar er zal nog veel meer moeten gebeuren. Dit geld gebruiken we om de ergste nood te lenigen en ervoor te zorgen dat er nieuw werk gemaakt kan blijven worden en lopende projecten afgemaakt kunnen worden.’

Sociaal Fonds
Stichting Lira stelt naast die vijf ton ‘nieuw’ geld van OCW ook vierhonderdduizend euro uit eigen middelen beschikbaar als garantstelling aan het Sociaal Fonds Auteurs van de Auteursbond en dat van de NVJ. Individuele schrijvers en journalisten die in acute financiële nood verkeren kunnen een beroep doen op het Sociaal Fonds. Beide organisaties hebben een coronameldpunt waar getroffen auteurs zich kunnen melden. De gelden zijn bedoeld voor alle professionele schrijvers, ongeacht of ze lid zijn van de bonden of niet.

NVJ: Met de huidige tarieven kunnen freelancers geen enkele buffer opbouwen

Omzetverlies van 2,5 miljoen euro
Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, vindt het positief dat er nu rechtstreeks geld beschikbaar komt voor freelancers, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij: ‘Natuurlijk juichen we alles toe wat de pijn kan verlichten, al staat het niet in verhouding tot het omzetverlies van freelance journalisten. Alleen al bij ons eigen NVJ-meldpunt hebben die rond de 2,5 miljoen euro schade gemeld.’

Dat het grootste deel van de freelancers die schade niet op kan vangen, toont volgens Bruning nog maar weer eens aan dat er iets substantieels mis is in de markt. ‘Met de huidige tarieven kunnen freelancers geen enkele buffer opbouwen’. 

Ondersteuning aanvragen
Meer informatie over de twee regelingen 'Nieuwe Projecten en Werkbeurzen Auteurs' en 'Startregeling voor Scenarioschrijvers' is te vinden op de website van de Auteursbond. Op de website van de Coöperatie vind je meer informatie over de regeling 'Steunfonds Freelance Journalisten'.