editie 57 / juni 2020

Lira’s jaarvergadering via livestream op 8 september 2020

De jaarvergadering van Lira zal dit jaar online plaatsvinden. Op dinsdag 8 september om 16 uur start een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger.

Normaal gesproken organiseert Lira haar jaarvergadering - formeel: de jaarlijkse vergadering van stemgerechtigde aangeslotenen - in de tweede helft van juni. Daarbij mogen we ons meestal verheugen op een grote opkomst. De laatste jaren ontvingen wij doorgaans tussen 150 en 200 aanmeldingen.

Veilig deelnemen
Door de uitbraak van het coronavirus en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen, is een fysieke vergadering van een dergelijke omvang in juni dit jaar niet toegestaan.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer een samenkomst van een dergelijke omvang wel weer mogelijk is, heeft het Lira-bestuur besloten om de 34e editie van de jaarvergadering te livestreamen. Zo kan iedereen veilig deelnemen.

Vragen stellen
Voor de aangesloten schrijvers, vertalers en journalisten biedt de jaarvergadering gelegenheid om vragen te stellen en hun oordeel uit te spreken over het door Lira en haar fondsen gevoerde en te voeren beleid. Ook worden bestuursleden tijdens de jaarvergadering benoemd.
Zoals gebruikelijk ontvangen stemgerechtigde aangeslotenen uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergadering een uitnodiging.