editie 57 / juni 2020

Coulance bij het Lira Fonds

De maatregelen om het coronavirus in te dammen, hebben in de culturele sector geleid tot het uitstellen en stopzetten van projecten, voorstellingen, festivals en evenementen. Theaters en podia zijn dicht gegaan. Ook projecten waaraan het Lira Fonds heeft bijgedragen hebben de gevolgen hiervan ondervonden.

Creativiteit
Het Lira Fonds ondersteunt schrijfopdrachten, voordrachten, festivals, prijsuitreikingen, evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama. Het Lira Fonds is zich ervan bewust hoe hard de (podium)kunsten getroffen zijn en heeft de afgelopen weken veel berichten ontvangen over uitstel, wijziging of annulering van geplande projecten. We merken dat organisaties hun uiterste best doen om deze moeilijke periode door te komen en zijn onder de indruk van de creativiteit die daarbij aan de dag wordt gelegd.

 

Coulance
Wij begrijpen dat het nog niet te overzien is wanneer voorstellingen en optredens weer doorgang kunnen vinden. Het Lira Fonds zoekt daarom graag naar oplossingen voor de projecten en activiteiten die geraakt worden. Verzoeken met betrekking tot uitstel, wijziging en afstel zullen in behandeling worden genomen, waarbij elke aanvraag apart wordt beoordeeld en coulance daarbij de norm is.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het Lira Fonds via lirafonds@cedar.nl.